Kromě zástupců města a kraje na křtu nechyběla ani Renata Pisková, ředitelka Státního okresního archivu v Jihlavě. Ta na knize pracovala s týmem celých sedm let.

Po představení publikace, jenž vyšla v nákladu tří tisíc výtisků, proběhla na místě autogramiáda autorů, kteří se na vzniku knihy podíleli.