„V případě nákupu zdravotnického materiálu společně pro všechny nemocnice se generují úspory v rozsahu pět až deset procent,“ je přesvědčený hejtman Jiří Běhounek.

Úspora za rok až 40 milionů korun

„Za rok bychom tak mohli na materiálu pro pět krajských nemocnic ušetřit až čtyřicet milionů,“ přidal argument Běhounek, který je mimo politiku lékařem a ve zdravotnickém prostředí se vyzná.

Hejtman si nepřipouští téměř žádná negativa takového řešení. „Bude to podle mě pouze obnášet problém v tom, aby si na to kolegové zvykli,“ dodal první muž kraje. Nemyslí si, že se jde cestou centralizace.

Společný nákup by se jinak netýkal speciálních zdravotnických materiálů, například věcí pro speciální zdravotnické přístroje.

Administrátor připraví přehled

„Objevují se firmy, které by byly ochotny záměr společného nákupu zdravotnického materiálu posoudit a dát dohromady čísla. Úkolem administrátora by bylo také vytipování komodit, které by se nakupovaly společně,“ poznamenal hejtman Jiří Běhounek.

Zatím nebylo diskutováno, a tedy ani rozhodnuto, kdo by administrátorem byl a za jakou cenu by takovou službu prováděl. „Rádi bychom, aby bylo do dvou až tří měsíců ve věci společného nákupu zdravotnického materiálu jasno,“ plánuje hejtman.

Do budoucna by se tyto změny měly týkat i výnosové stránky nemocnic.

„Není možné, aby čtyři akreditované nemocnice v kraji, kde má pacient zajištěn větší standard, dostávaly stejné úhrady od pojišťoven jako neakreditovaná zařízení,“ doplnil šéf krajského úřadu Zdeněk Kadlec.