V tento den bylo také na programu slavnostní otevření nového výběhu pro jeřáby mandžuské, který je součástí nového parčíku s japonským charakterem. Nachází se hned u starého vstupu do zoo.

Asijská zahrada, na které našli útočistě jeřábi, dostala jméno Hokaidó, podle druhého největšího japonského ostrova, na kterém je velké množství národních parků.

„Názvem jsme chtěli naznačit charakter naší asijské zahrádky,“ uvedla před otevřením ředitelka zoologické zahrady Eliška Kubíková. „Plocha parčíku byla poslední část starého areálu zahrady, která nesloužila zvířatům. Bylo velmi těžké se rozhodnout, jak naložit s tímto místem, protože se jedná o lokalitu uprostřed zahrady,“ pokračovala ředitelka Kubíková.

„Protože stará část zahrady je hodně zastavěná, nechtěli jsme zde žádné další stavby, ani ohrady. Parčík není v definitivní podobě, chceme jej neustále upravovat a vylepšovat,“ dodala Kubíková.

Po zpřístupnění asijské zahrady předvedl na jeho travnatém plácku Vladimír Hrotovec, který se už léta o asijské kultury zajímá, asijská bojová umění, nebo třeba některé staré asijské zvyky.

Právě asijská zahrada by se do budoucna mohla dočkat rozšíření. „Pokud by se měly uskutečnit naše dlouhodobé plány, měla by tato část být vstupem do expozice, které můžeme říkat asijská. Ta by měla pokračovat na místě dnešní expozice papoušků a klokanů,“ nastínila Kubíková.

Ptačí voliéry už jsou podle ředitelky zcela nevyhovující. „Potřebovali bychom vybudovat nové expozice třeba v nové části zoo, kde je ještě pro tento záměr místo. Také klokani, kteří přebývají hned vedle asijské zahrady, by se mohli v budoucnu stěhovat. „Jsou to zvířata, která nesnášejí příliš hluk, proto bychom je rádi přemístili do nové části zahrady, kde by měli větší klid,“ pokračovala v plánech Kubíková.

Současnou asijskou část zahrady by ještě mělo čekat vydláždění chodníků.

Odpoledne byla možnost letos poprvé vidět výcvik dravců. Sobotní den v zoo vyvrcholil vylosováním výherce s ptačím příjmením. Ten bude mít možnost prohlédnout si nejen zoo, ale celé krajské město z ptačí perspektivy. Vyhlídkový let pro tři osoby z Henčovského letiště vyhrál z více než tří desítek zaregistrovaných návštěvníků zahrady s ptačím příjmením Josef Slavík ze Strmilova. Letenku uplatní na jihlavském letišti v Henčově.