O post ředitele se ucházelo celkem sedm uchazečů. Vítez výběrového řízení Josef Čekal vystudoval Vysokou školu ekonomickouv Praze a působil jako vedoucí pracovník ve státních výzkumných ústavech.V posledních letech zastával vedoucí pozice ve struktuře Všeobecné zdravotní pojišťovny. Do jihlavské nemocnice přichází z postu ekonomického náměstka pražské Nemocnice Na Františku.

„Od nového řediteleočekáváme například změny v atmosféře nemocnice, přístupu zdravotníků k nemocným a přístupu k zadávání veřejných zakázek a společným nákupům,“ uvedl hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.

„Rád bych si nechal nezávisle prověřit dosavadní hospodaření nemocnice, na které chci navázat prověřením vykazování a struktury výkonů. Na základě zjištěných výsledků budu hledat opatření, která povedou k získání většího objemu plateb od zdravotních pojišťoven, případně k celkovým úsporám finančních prostředků,“ řeklČekal.

Josef Čekal ve funkci ředitele nahradí dosavadního zastupujícího řediteleJana Procházku, který nemocnici vedl od října 2008. To na vlastní žádost odešel Martin Šuma.