Neúspěšná byla prozatím Vysoká škola polytechnická Jihlava (VŠPJ) v získávání financí na vysokoškolský kampus, který se měl stavět v objektu staré jihlavské nemocnice.

Podle prorektorky pro rozvoj Aleny Štěrbové ale ještě není vůbec nic ztraceno.

„Jsme stále na úplném začátku. Neuspěli jsme teprve v první výzvě, která byla vypsána. Do roku 2015 budeme mít ještě několik pokusů na to, abychom peníze na výstavbu získali,“ podotkla prorektorka VŠPJ Alena Štěrbová.

Hlavním důvodem, proč škola z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace peníze na rozšíření své kapacity prozatím nezískala, byla podmínka, že musí být na vysoké škole akreditované doktorské studium.

„To není na naší škole ze zákona možné,“ poznamenala k tomu Alena Štěrbová.

VŠPJ má už vypracovanou objemově–urbanistickou projektovou studii, který by měla vést k rozhodnutí, jestli lze na pozemcích bývalé nemocnice postavit takový objekt.

Pozemky dostala VŠPJ od kraje Vysočina.

„Původně dalo v minulosti tyto pozemky škole město Jihlava. Potom jsme ale přišli na to, že by bylo lepší, kdyby je získala od kraje. Tak nám je škola vrátila zpět a my jsme je převedli na kraj, který je posléze převedl opět na vysokou školu,“ vysvětlil mluvčí magistrátu Radek Tulis.

„Jestliže vysoká škola nezačne kampus stavět, vrátí nám kraj tyto pozemky a my budeme vyjednávat se školou, zda pro ni budou dál nějak využitelné. Teprve potom se rozhodneme, co s nimi bude ,“ dodal Radek Tulis.

Kampus měl původně stát 800 milionů korun. VŠPJ projekt ale „osekala“ na částku o 300 milionů korun nižší.

„Z této částky chceme financovat pouze to, co se přímo vztahuje k výuce. To znamená odborné laboratoře, učebny, přednáškové sály či vysokoškolskou knihovnu. Rekonstrukce se do toho zahrnovat nebudou,“ řekla Alena Štěrbová.

Jiné financování

Pokud by se VŠPJ přece jen nepovedlo získat potřebnou částku na výstavbu kampusu, nevidí prorektorka Štěrbová projekt nijak černě. „Jsou i jiné možnosti, jak bychom mohli výstavbu zaplatit. Například z programového financování ministerstva školství,“ uzavřela Alena Štěrbová.