Datové schránky (DS) se na obecních úřadech najednou množí jako houby po dešti.

Představitelé samospráv malých i velkých přišli na to, že nezavedení elektronické komunikace by mohlo někdy v budoucnu ohrozit chod obce.

„Všechna města a obce mají od 1. listopadu povinnost komunikovat mezi sebou a každým, kdo má datovou schránku aktivovanou, pouze prostřednictvím datových zpráv. Čísla odeslaných a vyzvednutých zpráv dokazují, že uživatelé systém přijali. Za šest dní ostrého provozu od začátku listopadu do pátku si vyzvedli 87 procent odeslaných zpráv,“ připustil Jiří Korbel z tiskového odboru ministerstva vnitra.

Postih za nevybírání zpráv není, ale…

„Pokud si nebude právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku poštu vybírat, bude to, jako by si nevyzvedla úřední obálku s modrým pruhem. Písemnost se považuje za doručenou po deseti dnech od dodání a nevyzvednutí může vyvolat velmi nepříjemné právní důsledky bez možnosti ve věci na cokoli reagovat,“ varoval se vztyčeným prstem Jiří Korbel.

Čtyřtisícová Brtnice využívá DS od aktivace systému začátkem listopadu.

„Všechny dokumenty přijímáme a odesíláme přes datovou schránku. Je to dobrá věc, ale je potřeba kolem toho víc administrativy. Zatím jsme se nesetkali s nějakým velkým problémem. Pokud se objeví těžkosti, řešíme je s pomocí magistrátu,“ přiblížila místostarostka Miroslava Švaříčková.

Podle ní se ale mohou časem s nárůstem administrativy v elektronické podobě objevit problémy. „Službu datových schránek využíváme teprve kráce, ale už teď je znát nárůst práce při přípravě pošty. Na začátku fungování schránek není dokumentů ještě tolik, ale už teď zjišťujeme, že práce je mnohem víc. Může se dokonce stát, že nebudeme stíhat ,“ obává se brtnická místostarostka.

Datové schránky si nechává pro očekávané úspory zavést řada privátních podnikatelů i občané, kteří nepodnikají.

Magistrát bude pořádat školení o datových schránkách tři roky

Jaké problémy provázejí zavádění datových schránek na Jihlavsku, se reportér Deníku včera zeptal vedoucího magistrátního odboru informatiky Vladimíra Křivánka.

Co se děje, když magistrát chce poslat dejme tomu dlužníkovi výzvu?

Pokud má dotyčný adresát datovou schránku a povaha dokumentu to umožňuje, má magistrát povinnost poslat mu informace elektronickou poštou – datovou schránkou.

Jsou s tím spojené nějaké problémy?

Před každým odesláním dokumentu musíme nejdříve zjistit, zda adresát má, či nemá zavedenou datovou schránku. Hledání zatím trvá dlouho a docela zdržuje práci.

Má systém chyby, o kterých se ví?

Asi největší problém vidím právě ve vyhledávání , zda adresát má, či nemá datovou schránku. Nastávají případy, kdy odesíláme dokument právnické osobě, či ještě lépe jiné obci, která má datovou schránku zřízenou ze zákona. Přesto, že zadáme správné IČ neboli identifikační číslo, datovou schránku adresáta systém nenalezne.

Co se s tím dá dělat?

Nedovedu říci, proč se systém takto chová. Je třeba jej vyladit. Naproti tomu v odesílání a příjmu datových zpráv funguje všechno tak, jak má.

Budou se dokumenty archivovat v elektronické i papírové podobě?

Zákon o archivnictví má přechodné ustanovení. Z toho vyplývá, že po dobu tří let bude přechodné období, kdy se dokumenty budou archivovat i v papírové podobě.

Jak dlouho budou probíhat kurzy pro zavádění a obsluhu datových schránek?

Kurzy běží takříkajic na plné obrátky zvlášť pro 79 obcí Jihlavska včetně krajského města. Projekt školení je vypsán na tři roky a bude mít různé podoby. Netýká se pouze vlastních datových schránek, ale i spisových služeb, Czech Pointů, elektronických podpisů a dalších změn.