Ojedinělý exponát, který ukrývaly dlouhá staletí jihlavské kostely, se možná vrátí do domovského města. Rozhodnou o tom klimatické testy a špičkovÍ odborníci.

Kříž je po návratu z restaurátorských dílen možné vidět v expozici obrazárny Strahovského kláštera v Praze.

Podle kurátora uměleckých sbírek Strahovského kláštera Libora Šturce je kříž, který podle legendy daroval do Jihlavy král Přemysl Otakar I., jedinečný unikát.

„Cenu nelze určit, protože na celém světě je jen několik desítek podobných křížů. V České republice jediný kus. Unikátní je zobrazení Ježíše Krista na vidlici jako Stromu života. K tomu expresivita postavy na kříži v dramatickém prožívání bolesti. Velká vzácnost,“ popsal včera reportérovi Deníku kurátor Libor Šturc.

Odborníci měří v jihlavských kostelech sv. Jakuba a sv. Ignáce průběžně vlhkost a další klimatické podmínky, aby zjistili, nakolik je možnost návratu kříže do Jihlavy reálná. Poškození vlivem klimatu by mohlo být pro památku osudné.

„Kříž má v obrazárně Strahovského kláštera zajištěny ty nejlepší podmínky klimatické i bezpečnostní. K tomu v Praze přiláká víc návštěvníků a bude mít daleko větší ohlas než v Jihlavě,“ komentoval umístění památky farář jihlavské římskokatolické farnosti sv. Jakuba Petr Ivan Božik.

Podle kurátora Libora Šturce není jisté, že se vrátí Přemyslovský krucifix zpět do Jihlavy. Ve hře je i varianta kopie.

Kopie je pro Jihlavu jedna z variant

„Dřevo staré přes půl tisíce let je velmi křehké. Zvlášť poté, co z něj sejmuli restaurátoři polychromii z první poloviny 14. století. Teprve po vyhodnocení měření v obou kostelech odborníci rozhodnou, zda se kříž vrátí do Jihlavy,“ přiblížil kurátor.

„Když měření v Jihlavě dopadnou dobře, vrátí se dílo asi do kostela sv. Jakuba,“ doplnil Libor Šturc.

„Pravděpodobnost návratu vidím 50 na 50 procent. Letos v červenci už bychom mohli mít jasno,“ v kostce shrnul kurátor.

Kříž vznikl nejspíš pro dominikánský kostel sv. Kříže v Jihlavě.

Podle faráře Petra Ivana Božika bylo o restaurování Přemyslovského kříže v areálu Královské kanonie premonstrátů rozhodnuto až v roce 1994.