Akce oslavující světový Den Země měla úspěch už minulý rok, kdy se do ní v prvním ročníku zapojilo přes šest tisíc dobrovolníků.

„Plánujeme, že každý činný dobrovolník obdrží průkaz, který bude zároveň sloužit jako volná jízdenka pro dopravu na místo úklidu, neboť i v minulém roce se do akce aktivně zapojili všichni autobusoví dopravci. V letošním roce je oslovíme také,“ doplnil radní kraje Vysočina Martin Hyský.

Zájemci o úklid veřejných prostranství a zejména o sběr odpadků podél silnic v regionu se budou moci hlásit přes elektronický systém celý měsíc březen.

„Do připravované aktivity se mohou zapojit školy, neziskové organizace, obce i jednotlivci. Účastníci obdrží zdarma odpadkové pytle a reflexní vesty. Úklidová akce bude probíhat ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, která následně zajistí svoz pytlů s odpadky,“ uvedla Marta Vencovská, koordinátorka projektu Vysočina 21, v rámci kterého bude akce realizována.

V loňském roce se podařilo sesbírat přes 30 tun odpadu s tím, že velká část byla použita k dalšímu zpracování.