Tak o rekonstrukci čistírny odpadních vod, spojené s odkanalizováním místní části Mostiště, mluví starosta Velkého Meziříčí František Bradáč.

„Zastupitelstvo už v minulých letech určilo čistírnu jako prioritu číslo jedna. Je to jeden z projektů, na který jsme žádali dotaci z evropských fondů,“ nechal se slyšet Bradáč. Náklady na realizaci jsou odhadovány na cirka 426 milionů korun, přičemž dotace z Evropské unie tvoří asi 306 milionů a peníze ze Státního fondu životního prostřední téměř 18 milionů korun. Zbytek tvoří povinný podíl města. To již má vysoutěženého poskytovatele úvěru na dofinancování.

„Celkem jsme dostali dvě nabídky, obě byly velmi zajímavé. Poskytovavatele ale zveřejníme později, až budou seznámeni s výsledkem uchazeči,“ doplnil starosta František Bradáč, který ale zároveň nepředpokládá, že by vlastní práce byly zahájeny dříve než v měsíci červenci, případně v srpnu. Vše v závislosti na právě probíhajícím výběrovém řízení na zhotovitele přestavby.

Do lepšího čištění odpadů však neinvestují v okrese Žďár nad Sázavou jen větší sídla, jež musí vyhovět přísnějším normám na čistotu vypouštěných odpadních vod, ale i ta menší. Zbrusu nová čistička odpadních vod a splašková kanalizace by tak měla vyrůst například v obcí Račín.

Původní projektová dokumentace počítala s odkanalizováním celé obce včetně chatových oblastí. V důsledku vysokých měrných nákladů na jednoho trvale žijícího obyvatele nebyla Račínským poskytnuta dotace.

„Z tohoto důvodu musela být dokumentace změněna tak, že došlo na některých úsecích ke zkrácení hlavního kanalizačního řadu,“ informoval starosta Jiří Subý. Podle jeho slov změna přinesla nejen značné urychlení výstavby vodního díla, ale i zkrácení průměrné délky jedné přípojky.

To se v konečném součtu projeví v její nižší ceně, kterou každý znečisťovatel zaplatí.

Na zkušební provoz kanalizace a čističky odpadních vod se připravují ve Vojnově Městci. Spuštěna by měla být v dubnu nebo květnu.