Jako úspěšný „lov“ by se dal nazvat úterní výjezd pracovníků Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Žďárské vrchy za sčítáním zimujících netopýrů. Ochranářům se v celkem čtyřech bývalých těžebních štolách v okolí Štěpánova nad Svratkou na Bystřicku podařilo najít celkem 161 exemplářů netopýrů.

Pestré bylo také druhové zastoupení těchto živočichů – určit se podařilo celkem sedm jejich druhů. Čtyři exempláře se díky jejich zavěšení v nedostupných místech zařadit nepovedlo.

Překonaný rekord

„Největším překvapením, a to samozřejmě příjemným, bylo 114 vrápenců malých nalezených v šachtě Bárov. V loňském roce jsme jich tam napočítali něco přes osm desítek a letos jsme doufali, že číslo bude trojmístné, což se tedy nakonec splnilo,“ nechal se slyšet Jaromír Čejka ze Správy CHKO Žďárské vrchy.

Exempláře vrápenců malých objevili ochranáři také v dalších třech nevyužívaných štolách, které během úterý již tradičně kontrolovali. Mezi ostatními nalezenými druhy byli také netopýři ušatí, vodní, vousatí, řasnatí nebo velcí, kteří platí za největší netopýry žijící na našem území.

Příjemnou novinkou bylo pro pracovníky Správy CHKO Žďárské vrchy také objevení hned tří exemplářů netopýrů černých, se kterými se ve sledované lokalitě doposud v takovémto množství nesetkávali.

Sčítání zimujících netopýrů tímto výjezdem na Svrateckou hornatinu však zdaleka nekončí, ochranáře jich čeká ještě několik. Výsledky sčítání jsou pak zaznamenávány do speciálních formulářů. Pomocí takto zaevidovaných údajů je pak možné sledovat stav a vývoj netopýřích populací.