Včerejšek byl posledním dnem, kdy si mohli lidé podat daňové přiznání. Deník se v úterý vydal na Finanční úřad v Jihlavě podívat se na očekávané hodinové fronty.

Situace byla ale jiná, před podatelnou stáli nanejvýš čtyři lidé a rychle se střídali. Pracovnice dokumenty vyřizovaly rychle. Velké cedule hned u vchodu přesně upozorňovaly, kdy má finanční úřad otevřeno a do kterého poschodí se vydat.

„Vše stačíme vyřizovat průběžně. Je to hlavně tím, že máme prodlouženou pracovní dobu už od minulého týdne,“ vyjádřil se zástupce ředitele Finančního úřadu v Jihlavě Pavel Křivánek.

S jeho názorem souhlasila i pracovnice Bosche Věra Česneková: „Daňové přiznání jdu podat předposlední den, jako každý rok. Fronty ale nejsou, to mě docela překvapuje, protože tady bývaly.“

Delší úřední hodiny

Prodloužené úřední hodiny stanovilo Ministerstvo financí celorepublikově. Na úřadě tak bylo otevřeno i v sobotu dopoledne, dnes má berňák úřední hodiny až do šesti odpoledne.

Oproti minulému roku však musí daňoví poplatníci nejen do 31.března podat daňové přiznání, ale v tentýž den musí být také na účtu správce daně připsaná samotná vypočtená daň. „Od listopadu se v případě bezhotovostního styku považuje za provedenou a daň za uhrazenou dnem, kdy byla platba připsána na účet finančního úřadu. Do konce října tomu bylo dnem odepsání z účtu poplatníka,“ vysvětlil zástupce ředitele.

V případě pozdní platby tak musí lidé platit úrok z prodlení. „Není to ale pokuta, je to časový úrok, který činí přibližně 40 haléřů z tisícikoruny denně. V případě nepodání daňového přiznání včas, může správce daně zvýšit příslušnou vyměřenou daň až o 10 procent,“ popsal Křivánek.

Jiná situace však nastane, když poplatník požádá o posečkání. Pak se mu neúčtuje ani pokuta z prodlení. „Neběží mu klasické penále, ale úrok. Žádat může každý, ale samozřejmě by měl uvést důvody a jakou navrhuje náhradní lhůtu. Naším rozhodnutím pak stanovíme, jestli s jeho návrhem souhlasíme,“ uzavřel zástupce ředitele Finančního úřadu v Jihlavě.