To znamená, že pro cestující, kteří byli až dosud zvyklí využívat jihlavskou MHD na základě předem zakoupených časových kuponů, se nic nemění. Pouze mají v rukou jiný typ karty, která na rozdíl od předešlého typu obsahuje i čip. Ten nese informace o majiteli podobně jako třeba platební karta.

Tento čip ale umožňuje mnohem širší využití JK oproti předchozím plastovým kartám. Další funkcí, která je pro JK podstatná, je možnost využívat tuto kartu jako elektronickou peněženku (ELP). To znamená, že někdo si třeba nechce pořizovat předplatní časovou jízdenku, protože například nejezdí MHD každý den, ale jen několikrát do týdne či měsíce.

V takovém případě je výhodné si pořídit JK a nechat si ji aktivovat jako ELP. Z té pak bude mít možnost platit jednotlivé jízdné v jihlavských trolejbusech a městských autobusech. Platit jízdné pomocí ELP bude navíc pro cestující mnohem výhodnější, protože jízdenka zaplacená JK bude levnější, než kdyby si ve stejném případě cestující pořizoval jízdenku papírovou.

JK navíc umožňuje kombinaci obou systémů. Ten, kdo má na JK předplacenou časovou jízdenku, může si nechat aktivovat i ELP. Tu pak může využít například tehdy, když přijede někdo na návštěvu a bude nutné využít MHD. V takovém případě držitel JK může známému koupit jízdenku z ELP jako spolucestujícímu. Stejně to funguje i v případě, pokud držitel JK má aktivovanou pouze funkci ELP. Také on pak může spolucestujícímu zaplatit jízdenku pomocí JK.

Držitel JK, který ji využívá jako předplatní časovou jízdenku a má aktivovanou ELP, může sám za sebe zaplatit elektronickou jízdenku tehdy, když mu třeba skončí platnost časové jízdenky, ale ještě si nestačil zakoupit novou časovou předplatní jízdenku.

Do budoucna se pak uvažuje o tom, že by JK sloužila coby ELP i při platbách v městských zařízeních typu městská knihovna, aquapark, zoologická zahrada, při platbách za parkování na placených parkovištích a podobně. Současně by JK mohla do budoucna posloužit jako základ pro tvorbu krajského integrovaného dopravního systému.