Sbory dobrovolných hasičů mají zastaralou techniku. Na svoji činnost dostávají peníze od svého zřizovatele, tedy obce. Tyto peníze jim však stačí na provoz, na novou techniku už peníze nezbývají. Hasiči si proto přivydělávají brigádničením nebo pořádáním kulturních akcí.

„Peníze získáváme také od sponzorů. Sbory si vydělávají i různými kulturními akcemi. My například během roku pořádáme pět soutěží, na těch se peníze dají vydělat, ale jdou většinou do požárního sportu,“ uvedl velitel Sboru dobrovolných hasičů Nevcehle Aleš Němeček.

Na vybavení si přivydělává i polenský sbor dobrovolných hasičů. „Kulturní akce nepořádáme, ale máme například výtěžek z parkování, když je v Polné pouť. Tyto peníze jdou většinou na mládež a na vybavení,“ vyjádřil se velitel místního sboru dobrovolných hasičů Miroslav Vatter.

Obec, která dobrovolný sbor zřizuje, má povinnost zařídit jeho akceschopnost. „Peníze se rozdělují podle počtu obyvatel nebo podle počtu hasičů. Peníze musí pokrýt provozní náklady a sbor s tím musí vyjít,“ vysvětlil Němeček.

Dobrovolným hasičům se snaží vypomáhat i kraj. Na jejich činnost letos vyčlenil přes čtyři miliony korun.

„Dotace je určena na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky obce, jako jsou věcné prostředky požární ochrany, odborná příprava a podobně,“ doplnila Eva Neuwirthová z úseku informování a prezentace činnosti organizace ve vztahu k veřejnosti.

Na stranu dobrovolných hasičů se postavil i poslanec Parlamentu České republiky za kraj Vysočina Karel Černý (ČSSD): „Sbory dobrovolných hasičů se potýkají se zastaralou technikou. Proto bychom chtěli, aby dobrovolní hasiči měli vícezdrojové financování.“

Jako příklad uvádí to, že nová hasičská cisterna stojí okolo 4,5 milionu korun.

„Z ředitelství však některé sbory dostanou dva miliony, kraj jim teď nově poskytuje ještě půl milionu korun. Zbylé dva miliony ale stále musí hasiči shánět sami,“ vyjádřil se k problematice poslanec Černý.

„Bezpečnost našeho regionu řadí kraj Vysočina mezi své základní priority. Proto se kraj již od svého vzniku v rámci svých možností snaží podporovat tyto jednotky,“ uzavřela Neuwirthová.