Tato varianta bývá cenově zpravidla nejvýhodnější oproti všem dalším přepravním tarifům. Stejně tomu je i v případě současných tarifů v jihlavské MHD.

Předplacená časová jízdenka – časový kupon je stejně jako nabití elektronické peněženky (ELP) zaznamenán na čipu Jihlavské karty (JK). A také ten, kdo je držitelem JK s časovým kuponem, může při nástupu a výstupu z vozu přikládat kartu k validátoru (strojku s displejem), aby se na displeji objevil nápis NÁSTUP a před ukončením jízdy VÝSTUP. Tím se zaznamená nástup a výstup a držiteli JK se připočte za každou uskutečněnou jízdu bonusový bod.

Body se za dobu trvání platnosti kuponu sčítají. Když si pak držitel JK jde zakoupit nový časový kupon, na základě nasbíraných bonusových bodů dostane na nový kupon slevu.

Pokud ovšem o získání bonusových bodů držitel JK s časovým kuponem nestojí, nemusí kartu k validátoru vůbec přikládat. JK pak použije jen při kontrole jízdenek, kdy si ji vyžádá revizor.

Volba pro přibrání spolucestujícího

Držitel JK s časovým kuponem má navíc možnost nechat si svou kartu nabít i určitou finanční částkou. Pak tedy může JK používat i jako ELP. To je výhodné v případě, když držitel JK chce s sebou vzít na cestu někoho, kdo právě nemá jízdenku.

Tento úkon se nazývá volba spolucestujícího. Vzít s sebou spolucestujícího může jak ten, kdo má JK aktivovanou pouze jako ELP, tak ten, kdo používá kombinaci JK jako časového kuponu a ELP.

Dejme tomu, že držitel JK chce cestovat trolejbusem sesestrou a jejími dvěma dětmi, přičemž nikdo z těchto tří nemá vlastní jízdenku.

Po nástupu do vozu tedy držitel JK před přiložením karty navolí prstem u ikony dospělého počet 1 a u ikony se siluetou dítěte 2.

Jakmile na displeji správně zvolí počty spolucestujících, přiloží svou JK. Tím potvrdí transakci a rozsvítí se nápis NÁSTUP. Tehdy je nástup potvrzen a v systému jsou elektronické jízdenky pro spolucestující zaznamenány. Jejich platnost trvá do doby, než držitel JK před výstupem přiloží kartu k validátoru, aby se na displeji zobrazil nápis VÝSTUP. V tom okamžiku je ukončena platnost jízdy jak pro všechny, kteří jako spolucestující cestovali, tak i pro držitele JK, který kartu využívá pouze jako ELP.

Ten, kdo JK využívá jako časový kupon a má aktivovanou i ELP vystupovat nemusí, protože tento držitel sám na elektronickou jízdenku necestuje.

Systém je totiž nastaven tak, že vždy upřednostňuje časový kupon před elektronickou jízdenkou.

Znamená to, že takový držitel JK nemusí mít obavu, pokud má ELP aktivovanou, že by se mu z peněženky odečítaly peníze za běžnou jízdu. U držitele JK, který využívá časový kupon, totiž ELP slouží opravdu „jen“ jako možnost vzít s sebou spolucestujícího.

Na jednu JK je možné vzít maximálně 15 spolucestujících. Jako spolucestující lze navolit i psa nebo zavazadlo.

Volba pásma II

Cestující, který má nastavenou JK jako časový kupon pro pásmo I a současně aktivovanou ELP, může jet na JK také do pásma II (mimo Jihlavu – do Malého a Velkého Beranova, Štoků, Hybrálce, Smrčné).

V tomto případě musí držitel JK při nástupu před přiložením karty zvolit na displeji symbol +II, pak přiloží kartu, zobrazí se NÁSTUP. Tím je aktivováno to, že jakmile vůz vyjede mimo území Jihlavy (mimo pásmo I), systém automaticky odečítá elektronickou jízdenku z ELP, tedy jízdenku za zónu, do níž by jinak časový kupon pro pásmo I již neplatil.

Stejný postup volí držitel JK s kuponem platným pouze pro pásmo I, když cestuje zpásma II do pásma I, tedy zpět do Jihlavy.