Chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v roce 2009 v honitbách správního obvodu Magistrátu města Jihlavy přinesla důkaz především o úlovcích srnčí zvěře, ovšem k vidění zde byly i další druhy trofejí.

Výstava trofejí za loňský myslivecký rok, který začíná vždy v dubnu a končí v březnu, potvrdila, že v myslivosti na Jihlavsku nedošlo za uplynulých dvanáct měsíců k žádnému dramatickému zvratu či změně trendu. „Výstava má zhruba stejný rozsah, jaký jsme tady prezentovali v předchozích letech,“ řekl předseda hodnotitelské komise a hlavní organizátor přehlídky Milan Slavinger.

Také letošní přehlídka trofejí ukázala, že část ulovené srnčí zvěře měla ještě v lesích zůstat. Zhruba pět procent trofejí tak získalo označení chybně provedeného odlovu, což poznali i návštěvníci výstavy prostřednictvím označení červeným bodem. „Odlov srnčí zvěře byl z pěti procent proveden chybně u kusů s vysokou chovatelskou hodnotou,“ připomenul Slavinger.

Podle odborníků je ovšem pětiprocentní chyba nesprávného odlovu, kdy se jedná o jednotlivé kusy v honitbě, zcela běžná a přirozená, neboť posouzení věku a stavu loveného srnčího není vždy úplně jednoznačné a vyžaduje jistou zkušenost.

Nejstarší byl devítiletý muflon

V některých honitbách na Jihlavsku byl ale zmíněný přijatelný průměr výrazně překročen, a to už je varovné zjištění. „V honitbách, kde počet odlovených chovných kusů dosahuje dvaceti pěti procent z odlovu, by se měli nad touto skutečností zamyslet,“ doplnil organizátor přehlídky.

Navzdory tomu, že některé kusy srnčí zvěře měly v přírodě zůstat, nebyl plán odlovu srnčího splněn. Naopak výrazně překročen byl plán odlovu černé zvěře, stejně jako zvěře mufloní, daňčí a jelení. „Nejstarším loni uloveným kusem zvěře, jehož trofej můžeme tady na výstavě vidět, byl devítiletý muflon. Trofeje srnčí zvěře jsou tady zastoupeny od nejmladších ročků po kusy sedmileté osmileté,“ poznamenal na začátku výstavy Slavinger.

Statistiky ukazují, že je v honitbách stále v malých počtech zastoupen populární zajíc. A současně dokládají, že k myslivosti patří rovněž lov šelem v čele s liškou a kunou.

Na výstavě, která končí dnes odpoledne v patnáct hodin, našli spoustu zajímavostí myslivci i znalci myslivosti, stejně jako veřejnost laická. „Nejsem myslivec, ale jsem milovník lesa, kterého těší, že zvěř v lesích je,“ řekla u příležitosti zahájení přehlídky náměstkyně pro životní prostředí na jihlavském magistrátu Irena Wagnerová. „Problémem jsou ovšem skládky, odhozené odpadky a možná i pytláci,“ dodala.

Jak poznamenal jeden z prvních návštěvníků, les a zvěř se musejí stále více vypořádávat s novými konkurenty, kteří přírodu využívají k nejrůznějším aktivitám. „Lesu v poslední době škodí čtyřkolkáři, někteří sportovci i pejskaři,“ vyjmenoval muž.

Jihlavská výroční přehlídka trofejí se neomezila pouze na bilanci loňského mysliveckého roku z hlediska lovu a trofejí. Veřejnost se mohla seznámit také s veterinární problematikou tularémie u zaječí zvěře či loveckým střelectvím. Samostatně se prezentoval Okresní myslivecký spolek Jihlava a jeden informační panel byl speciálně věnován zkušenostem se zlepšováním životních podmínek zvěře v honitbě Jihlávka.