Historie, psychologie, dějiny umění nebo výpočetní technika a cizí jazyky. To je jenom příklad oborů, které se budou od září letošního roku vyučovat na žďárské akademii třetího věku.

Dvouleté studium, které nyní rozjíždí Střední škola obchodní a služeb Žďár nad Sázavou, je určeno jak pro seniory, tak i pro zdravotně postižené bez ohledu na nejvyšší dosažené vzdělání. V rámci žďárského okresu se jedná o jediné zařízení tohoto druhu, další nejbližší se nachází až v Jihlavě. „Tímto projektem jsme chtěli naši školu více otevřít dospělým. Zájem o studium už máme, hlásí se nám první lidé. Kromě základního programu se ale zajímají také o výuku cizích jazyků,“ informovala Jana Rudelová, metodička celoživotního vzdělávání.

Základní program trvá čtyři semestry, tedy dva roky. V tomto období bude výuka probíhat vždy jednou za dva týdny v odpoledních hodinách.

Studenti v programu získají vědomosti z mnoha společenskovědních oborů – vyučovat se bude například psychologie, historie, dějiny umění, literatura nebo hudba. Na pořadu budou také některé sociální, právní a ekonomické otázky, které budou moci senioři využít v běžném životě.

Kromě výuky však návštěvníky akademie čekají i oddechové aktivity, jako jsou například návštěvy nejrůznějších výstav, kulturních akcí, exkurzí, tvořivých dílen nebo poznávání regionu.

„Taková věc tady určitě chyběla. Mnoho lidí si myslí, že starším lidem už to moc nemyslí, ale i ti mají často chuť se něčemu ještě přiučit. Navíc se mohou ve škole seznámit s dalšími podobně založenými důchodci,“ myslí si Marie Švastalová ze Žďáru nad Sázavou.

Právě snaha probudit v seniorech a zdravotně handicapovaných chuť něco podniknout a získat další vědomosti je hlavním posláním projektu.

„Myslím si, že je to určitě výborný nápad. Je vždycky pozitivní, povede-li se v lidech probudit aktivní zájem o cokoliv. A pokud budeme osloveni nějakou nabídkou, můžeme tuto možnost vzdělávání našim klientům nabídnout,“ nechal se slyšet Petr Krábek, vedoucí žďárského sociálního odboru.

Aktivní důchodci či tělesně postižení, kteří se nespokojí pouze se základním programem, jenž je přijde na čtyři sta korun za semestr, mohou využít ještě možností rozšiřujících kurzů.

Jednou týdně se lze hodinu učit cizím jazykům – angličtině, němčině či ruštině. Tato aktivita je přijde na 750 korun za jeden semestr.