O to větší zklamání pocítili obyvatelé Kosova, když místo vysokých stromů zbyla na místě jen planina. „Když jsem viděla, že je plácek holý, zarazilo mě to. Vždyť to místo má zvláštní význam. Mrzí mě to,“ vyjádřila se Veronika Krejčová, jedna z mladých obyvatelek této části Jihlavy.

Místo je zvláštní tím, že kolem roku 1780 ho navštívil sám císař Josef II. „Císař se tam setkal s robotníky z Kosova, ti orodovali za to, aby jim ulevil od roboty. Dovolil jim to, a proto tam na počest této události zasadili právě smrky. Alespoň takhle mi to vypráví tatínek,“ doplnila Krejčová.

Ta má k dispozici dokonce i památní list o návštěvě Josefa II., který její rodina střeží. Stojí v něm: „Každý zve smrč Josefovou smrčí, neboť když zde císař Josef II. v listopadu léta 1780 pod svým stanem odpočíval, předstoupili před něho rolníci z Kosova, žádající ho za úlevu robotní. Na památku, že císař Josef II. žádosti jejich vyhověl, zasazeny byly ony tři smrče.“

Nový zdroj vody

A proč je nyní místo letitých stromů na památném místě jen holá planina? Právě tady se totiž staví nový zdroj vody pro Kosov. Podle vedoucí magistrátního odboru životního prostředí Kataríny Ruschkové toto místo určili odborníci.

„Odborný projektant s kulatým razítkem řekl, že nelze vytvořit jiné místo a nelze vytvořit jiné technické řešení, aby bylo možné Kosov vodou zásobovat. V případě staveb a v případě jiných takových akcí nemáme právo zpochybňovat odbornost projektanta,“ řekla Ruschková. Místním vadí, že je o tom, že se smrky pokácí, nikdo neinformoval.

„Díváme se na to moc špatně, je to památka. S námi se nikdo nebavil, nikdo nám nic neřekl. Lidi mi volali, že jsou smrče skáceny. To místo mělo obrovskou hodnotu,“ vyjádřil se předseda osadního výboru Josef Andrle.

Podle Ruschkové jde o veřejný zájem, kterému musí zákon o ochraně přírody ustoupit. „Zákon o ochraně přírody jasně říká, že převáží-li jiný zájem, tedy veřejný zájem nad zákony hájenými zákonem o ochraně přírody, pak lze vydat výjimku, v tomto případě to bylo povolení ke kácení stromů. Věřte, že jsem s tím měla také problém, dva roky jsme se dohadovali, jestli to odsunout jinam,“ dodala Ruschková. Magistrát města na památné místo vysází nové mladé stromky.