Jako první v kraji otevřela Oblastní charita Jihlava takzvanou Následnou péči. Jedná se o ambulantní doléčovací program, který pomáhá lidem po ukončení léčby závislosti vytvářet takové podmínky, aby mohli úspěšně abstinovat a začlenit se zpět do běžného života.

„Lidem, kteří skončili s drogami, alkoholem nebo gemblerstvím, se snažíme pomoci začlenit se do společnosti z hlediska hledání zaměstnání, bydlení, splácení dluhů, ale také i z druhé oblasti, to znamená terapeutické. Pomáháme jim řešit vztahové problémy nebo traumatizující zážitky,“ vyjádřila se vedoucí Následné péče Jihlava Jitka Křivohlavová.

Program Následná péče vznikl především kvůli tomu, protože pracovníci jihlavské charity se často setkávali s tím, že dříve závislí lidé sice abstinovali, ale nevěděli jak dál a k drogám se často vraceli.

„Lidé k nám přicházeli po krátkodobé či dlouhodobé léčbě s tím, že měli nezpracovanou sociální oblast. Neměli bydlení, práci, léčili si žloutenku, a tak se poměrně po krátké době začali vracet nazpátek k drogám. Tahle zkušenost nás vedla k tomu, zřídit ambulantní doléčovací program,“ přiblížila Křivohlavová.

Program přizpůsobí i potřebám klienta

Následná péče prakticky funguje už od června, ale pracovníci charity první měsíc pro klienty připravovali zázemí. Od prvního září Následná péče přijímá první zájemce, oficiální zahájení se však konalo v pondělí. Za měsíc fungování měla Následná péče dva klienty. „Bohužel jedna klientka už z programu vypadla. V tuto chvíli mají dva klienti o program zažádáno, avšak ještě nejsou přijati,“ doplnila vedoucí.

Program Následná péče se skládá jak z individuálních, tak skupinových aktivit. Pobyt je stanovený maximálně na šest až osm měsíců.

„To je optimální doba, kdy by člověk měl zapracovat daná témata a stabilizovat se v sociálních oblastech. Jsme ale schopni program přizpůsobit individuálním potřebám,“ podotkla Křivohlavová.

Projekt může v individuální části zajistit program pro 30 lidí týdně. Frekvenci si klient volí sám. Skupinových aktivit se může týdně zúčastnit maximálně 15 lidí. V kraji je však potenciálních klientů, kteří by tuto službu mohli využít, několik stovek.

„Jen v Jihlavě je odhadem asi 100 problémových uživatelů drog, k tomu je nutné přičíst ještě alkoholiky a gamblery,“ uvedla Křivohlavá.

DANA DVOŘÁKOVÁ, JAROSLAV BUČEK (ČTK)