Jihlavští rybáři, členové Moravského rybářského svazu (MRS), přišli na Jihlavsku o nejlepší rybník na přezimování ryb. Tři roky mají spoustu práce s náhradním komorováním, což je „uskladnění“ ryb na zimu.

Před třemi lety rozbory prokázaly v Písařském rybníku neboli „Cíglštajchu“ u Stříteže tuky z blízkého hotelu Tři věžičky a další nečistoty. Důsledek na sebe nenechal dlouho čekat. Obsah kyslíku ve vodě se propadl k hodnotám, které by ryby v zimě zahubily.

Ryby přežívají, ale na zimu musí jinam

Rybáři v Písařském rybníku chovají během roku méně ryb, které na zimu stěhují jinam.

„Cíglštajch byl skvělý rybník, kam se nám na zimu vešlo 40 tisíc dvouletých kaprů. Na jaře jsme je zase přelovili do chovných rybníků. Pak nateklo do rybníka to svinstvo a ryby musely na zimu z nejlepšího rybníka jinam,“ přiblížil předseda jihlavské pobočky MRS Jan Kopřiva.

Kvalita vody se podle rybářů zlepšila, ale na zimu si ještě dlouho nedovolí ryby v Písařském rybníku komorovat.

Potok napájející rybník teče od Antonínova Dolu. Vytéká do něj z čističek všech nemovitostí a provozoven nablízku voda.

„Nejhorší ze všeho by bylo, kdyby někdo něco zanedbal a nějaké svinstvo nateklo do rybníka. To by se všechny ryby otočily břichem vzhůru,“ připustil Jan Kopřiva.

Vedoucí havlíčkobrodské Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Václav Hlaváč potvrdil, že celá řada odpadů odbourává ve vodě v přírodě kyslík. „Cesta k nápravě je jasná, do vody se nesmí dostat znečisťující látky. I vodní zákon to ošetřuje, ale přesto občas řešíme nějaký únik,“ upřesnil Václav Hlaváč.

Podle Ondřeje Stránského z magistrátního odboru správy realit před časem Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavska (SVAK) projednával napojení dalších objektů v okolí přítoku rybníka na tlakovou kanalizaci s využitím dotačních titulů, ale konkrétní závěr odbor města neobdržel.

„Evropská unie počítá s dotacemi na kanalizaci pro obyvatelstvo, a ne pro podnikatelskou sféru. To není věc svazu,“ potvrdil tajemník SVAK Miloslav Šmíd.