Přestože plasty, papír i sklo sváží stejné auto, vytříděný odpad nekončí na jedné hromadě, jak se někteří lidé mylně domnívají. Tato praxe platí při třídění a likvidaci odpadu i na Jihlavsku.

„Ano, odpad z barevných kontejnerů může opravdu svážet jedno auto, někdy dokonce i během jediného týdne nebo i dne. Ale důvod to má ekonomický. Svozový vůz stojí několik milionů a málokterý provozovatel si může dovolit na každý druh odpadu jiné vozidlo,“ vysvětlil jeden z účastníků kampaně společnosti EKO–KOM Miroslav Marek.

Jeho slova potvrdil i mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek. „Typově vlastníme jedno auto. Ale máme svozové dny, kdy jeden den svážíme komunální odpad a další den třeba sklo, plast a další,“ vyjádřil se Málek.

Jihlavané si to, který druh odpadu Služby města Jihlavy sváží, mohou zkontrolovat. Na autě je totiž dodatková tabulka, kde je napsáno, jaký odpad zrovna sběrný vůz sbírá. „Opravdu si nemůžeme dovolit takový luxus, abychom měli na jedno auto jeden druh odpadu,“ doplnil Martin Málek.

Přesto mohou lidé zahlédnout, jak auto s dodatkovou tabulkou, například na sklo, míří na skládku komunálního odpadu v Henčově. Služby města Jihlavy tady totiž mají sklad, kam sklo umísťují. Ve větším množství pak míří do skláren. „V Henčově máme překladiště skla, odkud se sklo vozí do skláren,“ dodal mluvčí služeb.

I tak se však může stát, že vytříděný odpad se někdy smíchá. Tak se děje ale pouze v ojedinělém případě, kdy je tříděný odpad velmi znečištěný anapříklad sklárny by ho nepřijaly. „Navíc takový odpad musí pracovníci dokumentovat, to znamená vyfotografovat,“ přiblížil Málek.

Tento mýtus o třídění však není jediný. Jana Kadlecová třídí odpad už řadu let. Přesto i ona má některé mezery „ve vzdělání“, co se týče třídění odpadů. Kelímky od jogurtů například pravidelně důkladně vymývá. Přitom je stačí jen řádně vyškrábat.

„Drobné znečištění nevadí. Stačí, když jogurt důkladně dojíte nebo z kelímku pořádně vyškrábete,“ uzavřel Miroslav Marek.