Sousedé a nájemníci mohou snad konečně v klidu spát. Člověk si nemůže nevšimnout nápisu na dveřích: „Z důvodu havarijního stavu větrání a topení provozovna uzavřena.“

Informaci o tom, že provoz výčepu skončil, potvrdil i pracovník magistrátního stavebního dozoru Jiří Laube. Po stížnostech na zápach kvůli špatné ventilaci podniku zde stavební úřad provedl šetření společně s krajskými hygieniky. „K uzavření provozovny došlo z důvodu neplnění hygienických norem na provoz restauračního zařízení. Problém spočívá v otázce majetkové, a to vztahu vlastníka nemovitosti a pronajímatele, který nemá uzavřenou platnou nájemní smlouvu. Z toho vyplývá, že taková provozovna by zde vůbec neměla být,“ řekl Laube.

Verdikt hygieniků zněl jasně. „Objekt je silně vyhospodařený,“ doplnil informaci vedoucí odboru krajské hygieny Zdeněk Novotný.

Nájemce bydlící nad výčepem obtěžoval nepříjemný hluk a zápach linoucí se z tohoto objektu. Navíc člověk, který tento podnik provozoval, vyměnil vzduchotechniku a tím se provozní podmínky ještě zhoršily. „Po požití závadného pití se tam ale nikdo neotrávil, ani nic podobného se nestalo, takže jsme výčep nezavřeli my, ale stavební úřad,“ připomenul Novotný.

Přestože je hostinec oficiálně uzavřený, podle některých informací se tam stále scházejí hosté. „Občas vidím jít někoho dovnitř a hluk odtud pořád slyšíme,“ potvrdila nájemnice z vedlejšího objektu Petra Eliášová.

Výčep obtěžoval i dalšího nájemníka. „Stěžoval jsem si snad všude. Bydlím hned nad výčepem a slyším každé slovo. To by tak nevadilo, kdyby tam pořád nekřičela hudba a neobtěžoval mě ten šílený zápach. Hlavně v létě jsem si ani nemohl otevřít okno,“ popsal své hořké zkušenosti Josef Hanzal.

Svou zkušeností přispěla i Petra Eliášová. „My jsme nemohli kvůli té hlasité hudbě vůbec spát, bylo to vážně hrozné,“ dodala.

Překvapivé bylo rovněž zjištění, že provozovatel neměl ani platnou nájemní smlouvu.

V současné době by tedy měl být výčep v Benešově ulici zavřený. Že tomu tak s největší pravděpodobností není, potvrzuje hluk, který se nadále rozléhá v chodbě. „Pokud však prostory ještě nejsou vyklizeny, s tím stavební úřad nemá co do činění. To je věc vlastníka nemovitosti a následně případně Policie ČR, rozhodnutí soudu o vyklizení, případně exekučního vyklizení. My jsme v této otázce udělali všechny potřebné kroky,“ uzavřel Laube.