Porodní asistentka, to je obor, který studují zejména studentky na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Především díky tomu kvalita porodních asistentek na Vysočině výrazným způsobem roste.

„To, že je v Jihlavě katedra zdravotnických studií, kde se vyučuje porodní asistentka, je nesmírně pozitivní. Tato děvčata dostávají univerzitní vzdělávání přímo na Vysočině a také v nemocničních zařízeních v kraji často pracují. Tím pádem se porodnická péče neustále zvyšuje,“ vyjádřil se primář gynekologicko – porodnického oddělení jihlavské nemocnice Aleš Roztočil.

I když obor porodní asistence má co do počtu studentů na jediné vysoké škole v Jihlavě nejmenší zastoupení, nijak to nesnižuje jeho důležitost. „Navštěvuje jej stovka studentů z celkového počtu tří tisíc. Ale i když je nejmenší, na tento obor jsem obzvláště hrdý, a to jak z pohledu otce dvou dětí, tak z pohledu neuvěřitelného úsilí a aktivního přístupu studentek,“ uvedl rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava Jakub Novotný.

Zúčastnily se i důležité konference

O aktivitě studentek svědčí i fakt, že i když nemusely, včera se některé z nich zúčastnily uznávané konference porodních asistentek v Horáckém divadle.

„Tyto konference jsou pro studentky pouhým doporučením. Jsou určeny spíše pro postgraduální studium, ale studentky jsou přítomné a mohou načerpávat zkušenosti, které jsou určeny především postarším kolegyním. V tom vidím velký přínos pro vysokou školu,“ informoval Roztočil.

Konference porodních asistentek, která se v Jihlavě konala, se zúčastnil dokonce i ministr zdravotnictví České republiky. „Jestli něco ve zdravotnictví, i přes všechny aktuální peripetie, stále funguje, pak je to vzdělávání,“ zahájil konferenci ministr zdravotnictví Leoš Heger.

Úkolem porodní asistentky je především správně provést ženu všemi úskalími porodu. „Cílem je zdravé dítě, spokojená žena a v současné době k tomu přistupujeme i tak, aby byla spokojená psychicky ne– jenom rodička, ale i její doprovod,“ uzavřel primář gynekologicko – porodnického oddělení.