Ochránci přírody začali zachraňovat tradiční pastviny u Vladislavi na Třebíčsku. Na kamenitých stráních se vyskytují v rámci Vysočiny unikátní teplomilné druhy rostlin, motýlů a brouků.

Obnova pastvin je součástí nedávno zahájeného projektu na vyhledávání území s výjimečnou přírodní hodnotou v jihovýchodní části kraje, řekl ČTK Václav Křivan, vedoucí Centra ochrany přírody v Zašovicích. „Hledáme nové lokality nebo se vracíme k těm, o kterých víme, ale ještě jsme neměli sílu je řešit,“ řekl Křivan. U Vladislavi se nachází asi 15 hektarů starých pastvin, ochránci se díky souhlasu městyse začínají starat o dva hektary.

Zajímavá lokalita

Po botanickém a zoologickém zmapování stanoviště začínají vyjednávání se samosprávami a s vlastníky pozemků. „Snažíme se jim vysvětlit, že ta lokalita je nějakým způsobem zajímavá,“ přiblížil Křivan. Součástí osvěty jsou i exkurze a přednášky pro veřejnost.

Pak se ochránci snaží sehnat peníze nebo dobrovolníky na údržbu území, například na vykácení náletových dřevin, pasení nebo ruční kosení. Dvouletý projekt za více než 900 tisíc korun dotuje Státní fond životního prostředí.

Centrum ochrany přírody v Zašovicích navazuje na aktivity Českého svazu ochránců přírody v Kněžicích. Jedná se o odborné pracoviště, které se začíná zaměřovat i na zemědělství. Jeho součástí je statek se zázemím pro zvířata. Chov podle Křivana umožňuje zužitkovat trávu z ceněných lokalit. Ovčí stádo, které teď čítá kolem 30 kusů, také ochránci od loňska využívají ke spásání tradičních pastvin. „Letos se páslo sedm hektarů, příští rok by to už mohlo být asi deset. Stádo bychom chtěli postupně rozšířit, podle toho, jaký bude o pastvu zájem,“ doplnil Křivan. Návrat k pastvě je podle Křivana na starých pastvinách důležitý, protože řada rostlin a živočichů nesnáší kosení.

Nejohroženější rostlinou pastvin je na podzim kvetoucí hořeček český. „Je to rostlina, která byla pro Vysočinu typická, dneska ho zachraňujeme na posledních lokalitách,“ uvedl Křivan.

Mezi téměř vymizelé druhy patří také dřív běžná fialová orchidej vstavač kukačka.

VĚRA STEJSKALOVÁ (ČTK)