Příští rok v září totiž končí pětiletá partnerská smlouva a město Purmerend prý kvůli finančním problémům v partnerství pokračovat nechce.

Mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis byl v této otázce zdrženlivý. „Smlouva s partnerským městem Purmerendem je platná do září. Vedení města Purmerendu se změnilo asi před rokem, také Jihlava má nyní nové vedení, bude záležet na dohodě obou měst, zda partnerská smlouva bude pokračovat, či nikoliv,“ řekl k problému neurčitě Tulis.

Smyslem je předávat vzájemné zkušenosti

Smyslem partnerství je mimo jiné předávání zkušeností jak lidí z vedení měst a úřadů, tak mezi různými spolky, školami, ale třeba i firmami.

Poslední návštěva jihlavské radnice v Purmerendu se například zajímala o zkušenosti s protipovodňovými opatřeními. Partnerství mohou také využít školy a nejrůznější spolky. Pro návštěvníky byla lákadlem i možnost levného bydlení v Purmerendu. „Školy a spolky mohou navázat družby, na jejichž základě pak probíhají výměnné jazykové pobyty, společné tábory. Proběhlo také několik výstav umělců z partnerských měst v Jihlavě a naopak jihlavských umělců v partnerských městech, podobně to je s folklórními soubory. Rovněž sportovní kluby a sdružení pořádají například turnaje,“ vyjmenoval Tulis.

Zároveň dodává, že pro člověka, který nemá konkrétní zájem o „kontakt na druhé straně“, je efekt partnerství druhotný. Zkušenosti se ale mohou hodit při řešení obdobných témat a problémů. „Město podle vzoru svého partnerského města například převezme systém značení turistických nebo cyklistických tras, které pak veřejnost užívá. Případně se může jedno město druhým inspirovat, třeba ve zpracování odpadů,“ dodal mluvčí.

Ve Fondu pro partnerství má město přibližně sto tisíc korun. „Za rok si průměrně zažádá o příspěvek z fondu kolem deseti organizací, spolků a občanských sdružení,“ uzavřel mluvčí jihlavského magistrátu.

Jihlava má v současné době tři partnerská města. Vedle Purmerendu je to německý Heidenheim a Užhorod na Ukrajině.