Všechny velké závody soustředěné v Jihlavě pouze do jednoho místa. Přesně tomu chce zabránit nový územní plán, který ve středu posvětila jihlavská rada. Plán chce podpořit vznik spíše menších firem, které se budou prolínat s občanskou vybaveností.

„Nebudeme budovat klasickou průmyslovou zónu, jako máme dnes, kde je jedna fabrika za druhou, ale budou to spíše drobnější firmy,“ vyjádřil se vedoucí odboru úřadu územního plánování jihlavského magistrátu Tomáš Lakomý.

Tato strategie by měla mít také pozitivní dopad na městskou hromadnou dopravu. „Chceme, aby se lidé nepřemisťovali z místa bydliště na jedno místo, kde budou mít pracoviště a opačně. Pak je to totiž velký nápor na městskou dopravu. V územním plánu bychom chtěli mít vývojové trendy, které se ve světě ukázaly jako progresivní,“ řekl primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal (ODS).

Nejrozvojovější je lokalita Jihlava – jih

Jednou z nejrozvojovějších lokalit by měla být Jihlava – jih zahrnující území navazující na čtvrť Handlovy Dvory. „Moje představa je, že by nevznikaly nové velké mono funkční plochy, ale spíše plnohodnotné městské čtvrti, kde bude zastoupená i občanská vybavenost. Samozřejmě s patřičným zázemím pro oddech a rekreaci,“ přiblížil Lakomý.

Jihlavský magistrát by chtěl mít nový územní plán hotový během tří let. Soutěž bude vypsána na začátku nového roku. Stávající plán byl schválen již v roce 2001 a mezitím prošel celkem sedmi změnami.

Nový územní plán má podle primátora z pohledu rozvoje pro město do budoucnosti zásadní význam. „Nový územní plán nám bude řešit rozvojové lokality, systém rozvoje sítě kanalizací, vodovodů nebo i dopravní systém. Proto jsme jako rada schválili znění pro zadání výběrového řízení na zpracovatele tohoto zásadního dokumentu,“ nechal se slyšet Vymazal.

Nové rozvojové lokality budou zpracovány v různých variantách, které se budou mezi sebou porovnávat a poté se vybere nejlepší z nich. „Varianty budeme porovnávat v návaznosti na město, v návaznosti na krajinu a i možnosti obsloužení dopravní i technické infrastruktury,“ doplnil vedoucí odboru úřadu územního plánování.

Smyslem územního plánu je také odstranit z centra města veškerou tranzitní dopravu. Na úseku rozvoje dopravy by měl územní plán obsahovat mimo jiné také dokončení obchvatu města ze Znojemské ulice na Brněnskou. „Chceme vyřešit majetkoprávní záležitosti a připravit se projekčně na to, abychom obchvat dokončili,“ informoval Vymazal. Zároveň však dodal, že dokončení obchvatu bude ještě běh na dlouhou trať.