Vyplývá to z údajů, které byly včera zveřejněny v insolvenčním rejstříku. Vedení PSJ tuto pohledávku jednoznačně popírá a bude se bránit právní cestou, prohlásil mluvčí PSJ Miroslav Fuks.

PSJ podle Fukse vnímá návrh jako neoprávněný, účelový a „šikanózní“, jímž má být firma nucena k úhradě sporné pohledávky. „Pokud pak nebude pohledávka uhrazena, záměrem je, aby byla společnosti PSJ způsobena co největší škoda,“ doplnil Fuks.

Do insolvenčního řízení se firma PSJ dostala také letos v říjnu, návrh tehdy podal správce konkurzní podstaty firmy Terrima, který se domáhal zaplacení 1,49 milionu korun. Soud ale návrh po třech dnech zamítl, protože se nepodařilo prokázat, že má PSJ více věřitelů.

Firma Metalšpric-Servis tvrdí, že jí PSJ dluží od roku 2008 téměř 1,4 milionu korun za práce na stavbě BB Centra. Uvádí také, že má PSJ větší počet věřitelů. V návrhu jich je vyjmenováno pět, mezi nimi i správce Terrimy.

„Musíme zdůraznit, že zůstatek na bankovních účtech PSJ dlouhodobě převyšuje částku, která 500krát převyšuje spornou sumu,“ poznamenal Fuks. Doplnil, že proti akci firmy Metalšpric-Servis se bude PSJ bránit právně a bude požadovat úhradu případně vzniklých škod.

PSJ působí na trhu od roku 1990 a patří mezi největší stavební společnosti v Česku. Stavební skupina PSJ letos očekává zvýšení výnosů.