Krajské město má možnost získat do svého majetku zajímavou lokalitu v těsném sousedství Jihlavy, kterou po desítky let využívala pro své potřeby armáda.

Na prodej je totiž bývalá tanková střelnice u Jihlavy. Ministerstvo obrany vypsalo v minulých dnech výběrové řízení na prodej nepotřebného nemovitého majetku a na rozsáhlém seznamu figuruje i areál vojáky opuštěné tankové střelnice, který se nachází jižně od Jihlavy mezi Popicemi a Vílancem.

Jihlava by mohla bývalý vojenský prostor koupit. „Máme zájem majetek města rozšiřovat. Například pro potřeby městských lesů,“ reagoval bezprostředně na dotaz, zda by město mohlo do tendru vstoupit, jihlavský primátor Jaroslav Vymazal.

O čerstvě vyhlášeném výběrovém řízení ovšem zatím nic bližšího nevěděl. „V první řadě se budeme muset podívat, zda nabízená lokalita na nějaké městské pozemky nenavazuje. Rozhodně bude dobré se touto nabídkou zabývat,“ přislíbil Vymazal.

Milionová kauce

Váhání v žadném případě není na místě. Přestože ministerstvo obrany prostřednictvím svého odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem vyhlásilo výběrové řízení 14. prosince, už na 6. ledna příštího roku stanovilo termín prohlídky bývalé tankové střelnice u Jihlavy. Vzhledem k tomu, že nemálo času z krátké lhůty ukrojí vánoční a novoroční svátky, budou muset jednat představitelé Jihlavy rychle.

Pravdou ale současně je, že na klíčové rozhodnutí je času o něco více. Přihlášku do tendru je třeba podat do 18. ledna, ještě o den víc je na složení kauce ve výši jednoho milionu korun. Minimální kupní cenu areálu bývalé tankové střelnice, která zaujímá plochu bezmála 39 hektarů, stanovili úředníci ministerstva obrany na necelých 17,5 milionu korun.

Zatímco město bude podle slov primátora Vymazala podání přihlášky do výběrového řízení zvažovat, kraj o podobném kroku neuvažuje. „V současnosti nemáme potřebu majetek kraje rozšiřovat, sami se naopak svého nepotřebného majetku zbavujeme,“ popsal současnou praxi kraje Libor Joukl, náměstek hejtmana, který má na starosti právě nakládání s krajským majetkem. Podle Joukla by si měl vojenskou střelnici nechat stát.

A přemrštěná se mu zdá i minimální cena, za niž lze o pozemky u Jihlavy usilovat. „Pro kraj by to bylo drahé i zadarmo, i kdyby to ministerstvo nabízelo bezúplatně,“ dodal náměstek Joukl.

Neoplocený areál bývalé tankové střelnice, který leží jižně od Jihlavy mezi Popicemi, které jsou místní částí krajského města, a Vílancem, pochází z meziválečných let. V dalších desetiletích byl postupně upravován a rekonstruován pro potřeby armády.

V areálu stojí učebna s řídicí věží, jsou zde sklady, příjezdová komunikace, pěchotní střelnice, tři pojezdové dráhy s točkami pro bojovou techniku včetně ochranných valů ze zeminy a stožárová trafostanice. „Stavební objekty jsou převážně ve velmi špatném technickém stavu, inženýrské sítě jsou převážně nefunkční,“ uvedl v popisu střelnice u Jihlavy Josef Lachman, ředitel odboru pro nakládání s nepotřebným majetkem na Ministerstvu obrany.