„Prodejce musí oznámit nejméně sedm dnů před zahájením prodeje místně příslušné krajské veterinární správě, kdy a na kterém místě bude prodej zahájen a kdy bude ukončen,“ uvedl.

Povinností prodejce je zajistit stánek, který musí být vybaven prodejním pultem s omyvatelnou, dobře čistitelnou a dezinfikovatelnou pracovní deskou a s dostatečně velkými káděmi na úchovu živých ryb v souladu s požadavky na pohodu zvířat a na jejich ochranu před týráním. Mimo jiné musí být také zajištěn co nejsnazší odtok odpadních vod do kanalizace, aby nedocházelo k roztékání odpadní vody při manipulaci s rybami.

Prodejci se podle Dubna musejí také řídit zákonem na ochranu zvířat proti týrání. Ten například říká, že ryby lze usmrcovat pouze omráčením silným úderem tupým předmětem na temeno hlavy a následným vykrvením přetnutím míchy a cév řezem bezprostředně za hlavou nebo se přetnou žaberní oblouky a provede vykrvení za hlavou.

„Vykrvování ryb musí být zahájeno bezprostředně po jejich omráčení, přičemž musí být provedeno tak, aby vyvolalo rychlé a úplné vykrvení. Před tím, než je ryba zcela vykrvena, se nesmí provádět žádný zpracovatelský úkon,“ zdůrazňuje veterinář Duben.

Zákon zakazuje i některé praktiky při manipulaci s živými rybami.

Například je zakázané zbavovat živé ryby šupin nebo ploutví. Déle se nesmí vsouvat rybám prsty pod skřele do žaber, vtlačovat prsty do očnic, násilně vytlačovat jikry nebo mlíčí.

Také omračovat a vykrvovat ryby jiným způsobem je protizákonné stejně jako znečišťování prodejního místa krví a rybím odpadem.