Pětiprocentní snížení odměn lokálních politiků bude pro většinu z nich nepříjemným překvapením. V posledních deseti letech totiž mzdy lidí na radnicích a hejtmanstvích nenápadně, ale citelně stoupaly. Nyní se tento trend poprvé obrátil.

Na Vysočině se tato změna dotkne tisíců lidí. Vedle několika desítek lidí z krajské politiky ji pocítí všichni, kteří byli zvoleni v podzimních komunálních volbách. Odměny totiž klesnou všem zastupitelům. I v té nejmenší obci kraje ukrojí pár korun.

Právě v malých obcích však nad vyhláškou nejčastěji mávnou rukou. Mnohde totiž ani dnes zastupitelům nic neplatí, neboť rozpočty jsou už tak dost napjaté. Je přitom zarážející, že v případě neuvolněných politiků lze odměny snižovat či úplně zrušit. U politiků, kteří jsou pro svou funkci uvolněni, mají ji jako zaměstnání, ovšem plat snižovat nelze. Starostové a místostarostové musí vždy dostávat tolik, kolik určuje vládní vyhláška.

Odměny se už nezaokrouhlují

Řadoví neuvolnění zastupitelé a radní ve větších městech nebudou změnami nijak nápadně zasaženi. Těmi prvními skutečně postiženými budou starostové a to od té nejnižší úrovně. Na rozdíl od soudců však nemohou lokální politici snížení svých mezd dát k soudu, a tak jim opravdu nezbývá nic, než se s ním prostě smířit. Navíc se najdou i mezi starosty lidé, kteří mimo mikrofon řeknou, že jejich plat je na poměry našeho kraje velmi slušný. A zůstane takový i po snížení.

Pikantní na nové vyhlášce o odměnách zastupitelů je skutečnost, že už nezaokrouhluje částky nahoru, ale pouze na celé koruny. Stát se i zde rozhodl ušetřit.

Nejvíce zasaženi šetřením jsou krajští politici. U nich však platí, že po zmrazení poslaneckých a senátorských mezd, jsou i tak na úrovni nejvyšších pater politiky. U hejtmana je taková výše obhajitelná, ale je otázkou, zda na podobné úrovni mají stát i níže postavení krajští politici.

Mezi poslanci vládní koalice i opozice se často mluví o celkové reformě odměňování politiků. Pokud se k ní poslanci skutečně dostanou, bylo by na místě, aby nezapomněli na nižší patra politiky. Celý systém by měl mít jasné proporce, což bohužel dnes není.

Někde vycházejí z průměru

Současně se objevuje také návrh svázat platy politiků s průměrnými mzdami, které pravidelně vyhlašuje statistický úřad. Systém by mohl fungovat tak, že ke každé politické funkci by byl přiřazen násobek průměrné mzdy. Podobně by mohli být odměňováni všichni ústavní činitelé. Na nižších úrovních se přímo nabízí možnost vycházet z průměrných platů v krajích. Politici tak budou mít každý měsíc na očích vazbu na své voliče.

V současnosti podobný systém funguje na Slovensku. Platy prezidenta, poslanců a ministrů se odvozují od průměrné mzdy. Pokud stoupá, rostou samozřejmě i platy politiků.

Navíc platy slovenských politiku zohledňují i vývoj ekonomiky a deficit státního rozpočtu. Takový systém v krizi generuje úspory sám o sobě. Mzdy politiků tak budou příští rok nižší o celých 11 procent.