Pouze na jednom místě v kraji si lidé mohou nechat otestovat svoji krev, aby zjistili, zda nejsou nositeli HIV infekce, která předchází nemoci AIDS.

Řada odběrových míst totiž v posledních letech zanikla a v kraji tuto službu nabízí už jenom regionální pracoviště pro kraj Vysočina Státního zdravotního ústavu, které sídlí v jihlavském Domě zdraví. Dříve se testováním zabýval Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě.

Ačkoliv v Jihlavě provádějí testy zdarma a podle celorepublikové statistiky počet HIV pozitivních lidí roste, zájemců o testy více není. „Předpokládali jsme, že počet lidí, kteří chtějí mít jistotu, poroste, ale nestalo se tak. Je to možná i tím, že osvěta je dnes nižší než v předchozích letech a do povědomí populace se dostává, že AIDS se už dá léčit, což se ovšem zatím v praxi neděje, ačkoliv jisté pokroky v boji s nemocí vykázány byly,“ sdělila lékařka Irena Zimenová z jihlavského pracoviště Státního zdravotního ústavu.

Kraj Vysočina je na tom co do počtu HIV pozitivních pacientů v rámci republiky nejlépe – evidováno je 16 pacientů. V Praze je to pro srovnání 723 nakažených, ve Středočeském kraji 147, v Jihomoravském 129 a prakticky stejně jako Vysočina je na tom Pardubický kraj s 18 nositeli HIV, případně s již rozvinutým syndromem AIDS. „Podle odhadů však v České republice minimálně čtvrtina nakažených o své nemoci neví, a přenáší ji dál,“ upozornila v souvislosti s aktuální statistikou Džamila Stehlíková, jež zastupuje Národní program HIV/AIDS při Státním zdravotním ústavu.

V Jihlavě se dosud s žádným nositelem infekce, který by na to přišel právě při testování na tamním pracovišti, nesetkali. „Na Vysočině se eviduje 16 HIV pozitivních, ale ti si testy nechali udělat jinde než u nás. Případný pozitivní výsledek testu bychom ještě museli posílat specializovanému pracovišti do Prahy, kde se ověřuje v systému konfirmačních testů pro vyloučení případné pozitivity,“ upřesnila Irena Zimenová. Hlášení o těchto případech podléhá Národní referenční laboratoři pro AIDS. „Na testy je nejlépe přijít dva až tři měsíce po rizikovém chování, osobně se přikláním k těm třem, aby protilátky byly skutečně průkazné,“ vysvětlila lékařka Zimenová.

K odběru krve se na jihlavském pracovišti není třeba objednávat. Lépe je si ale předem telefonicky ověřit, kdy a za jakých okolností se dostavit. Pokud totiž přijde člověk příliš brzy, může dojít k takzvanému imunologickému okénku, kdy si ještě vyšetřovaný nestačil po své HIV infekci vytvořit průkazné protilátky. To pak může způsobit falešně negativní nález a test je třeba opakovat. Výsledky bývají k dispozici asi za týden.

V Domě zdraví je anonymní test zatím ještě zdarma. Za úhradu je vyžádané potvrzení či certifikát například k žádosti o vízum. Takový test pak stojí šest set korun. „Bezplatné testy můžeme dělat jen díky grantu, který se nám k tomuto účelu podařilo získat,“ dodala Zimenová.