V jihlavské průmyslové zóně Hruškové Dvory přibude další podnik znečišťující životní prostředí. Na přelomu května a června tam zahájí zkušební provoz nová obalovna. V současné době se do interiérů montují technologická zařízení.

Dlouhou dobu nikdo nevěděl, co přesně se na okraji průmyslové zóny vlastně staví. Ani správci dva kilometry vzdáleného letiště Henčov nikdo dopředu o chystané stavbě nedal vědět. „Provoz letiště nová obalovna nijak neohrozí. Problémy by mohly nastat pouze v případě nouzového přistání poblíž letiště, přišli jsme tam o část pole vhodného k přistání,“ přiblížil správce henčovského letiště Robert Kafka.

Odborníci řadí obalovny asfaltových směsí automaticky mezi velké zdroje znečisťování ovzduší. Investor přesto projekt pochopitelně hájí. „Lidé se nemusí obávat. Všechny obalovny jsou takto zařazeny. Navíc emisní limity jsou nastavené tak, že obalovna dosáhne padesát až sedmdesát procent stanoveného limitu,“ uvedl Leoš Verner, tiskový mluvčí společnosti Skanska, která jihlavskou obalovnu vlastní.

Vyrobí různé druhy materiálů

Jihlavská obalovna bude vyrábět materiál potřebný pro výstavbu nových či rekonstrukci starších asfaltových povrchů. Hutněné asfaltové vrstvy pak pokládají pracovníci stavebních firem s využitím moderních finišerů.

První přípravné kroky pro výstavbu obalovny v Jihlavě zahájila společnost Skanska už v roce 2007. Nyní, kdy stavba obalovny získala všechna potřebná potvrzení a povolení, tak může být dokončena a uvedena do zkušebního provozu.

Divize Silničního stavitelství Společnosti Skanska má na území České a Slovenské republiky patnáct obaloven na výrobu hutněných asfaltových směsí a litého asfaltu.

„V loňském roce jsme zahájili práce na výstavbě obalovny v Jihlavě, která tak doplní portfolio technologií silničního stavitelství v oblasti Vysočina. Výstavbou vlastní obalovny chceme zvýšit naši konkurenceschopnost v tomto regionu,“ uvedl Leoš Verner s tím, že jihlavská průmyslová zóna byla pro obalovnu nejvhodnějším místem.