I tento apel dnes zazní při tradičních oslavách Dne Země na jihlavském Masarykově náměstí, kde mají své stanoviště i Služby města Jihlavy (SMJ).

„Chceme vyvrátit mylné představy některých lidí, kteří se stále domnívají, že odpad, který sváží naše společnost, končí na jedné hromadě na skládce v Henčově. To už dnes není pravda, ve městě totiž máme třídicí linku a většinu odpadu už je dnes možné recyklovat. Podle statistik třídí odpad stále více lidí, kteří tak pomáhají chránit životní prostředí,“ přiblížil jeden ze záměrů akce mluvčí SMJ Martin Málek. Lidé se u stánku SMJ například dozvědí i to, co se děje s odpadem, který vyhodí, co je to nebezpečný odpad a jak funguje zpětný odběr zařízení. Prohlédnout si mohou i svozový vůz, kontejnerové auto a ukázkové hnízdo na separovaný odpad.

Masarykovo náměstí se dnes stává baštou nejrůznějších občanských sdružení a ekologicky zaměřených hnutí, která chtějí lidi informovat o možnostech, jak mohou lidé co nejvíce pomoci oslabené přírodě.

Ekologové si proto připravili taková témata, jako je úspora elektrické energie, ochrana přírody, třídění odpadů, kompostování a bioodpady nebo používání ekologicky šetrných výrobků.

Den Země se dnes koná také na telčském náměstí Zachariáše z Hradce. Součástí programu jsou soutěže s ekologickou tematikou, lidé uvidí zvířata v zookoutku, ukázky prací žáků Základní školy Hradecká Telč a prezentace školních projektů. Uskuteční se tam i akce Den pro vaše zdraví, kde si zájemci například nechají změřit tlak a vypočítat index BMI.

Jako každý rok ekologové a milovníci přírody chtějí v rámci oslav Dne Země co nejvíce upozornit na zhoršující se životní prostředí a mnohé nešvary moderní společnosti. Den Země připadá na 22. duben.