V půli května společnými silami vysadili v první etapě akce Poleňáci sází stromy a keře v areálu U Studánky čtyři javory a doplnili výsadbu okrasných keřů. Ve vysazování budou v květnu pokračovat dvěma akcemi u rybníka Peklo.

„Až budou stromy a keře vzrostlejší, Polenští si budou pochvalovat, jak ozeleněná místa prokoukla. Stromy a keře dají zákoutí lepší ráz, než když tam roste jen trávník,“ připustila Martina Nováčková.

Místní pamětníci připomínají, že před lety obyvatelé Polné o zeleň velmi pečovali. „V roce 1990 založil v Polné Miroslav Neubauer Stranu zelených a asi patnáct lidí kromě politické činnosti v okolí Polné vysázelo možná až tři tisíce stromů. Byly to kaštany, lípy, smrky ztepilé a další stromy v místech, kam lidé chodili na procházky. Velmi mě těší, že se v Polné objevili nadšenci, kteří sázejí stromy. Možná založí dobře fungující spolek, který se ve městě bude starat o dřeviny,“ přiblížil v pátek jednatel Klubu za historickou Polnou Jan Prchal.

„Pro město je vysazování stromů obrovská pomoc, ale k tomu by se mohli přidat lidé s úklidem třeba turistických tras. Něco podobného dělají polenští skauti a junáci,“ přiblížil vedoucí místního hospodářství František Staněk. Jan Prchal připomněl, že péče o zeleň má v Polné dlouhou tradici. Od druhé poloviny 19. století v Polné působil Okrašlovací spolek Viktorín, jehož členové vzorně pečovali o zeleň a čistotu města.