Ve třináct hodin proběhne pietní akt u pomníku nadporučíka Adolfa Opálky. Poté jsou naplánovány ukázky z výcviku Armády České republiky, diváci uvidí například seskoky, slaňování nebo bojová umění. Už od jedenácti hodin bude otevřena výstava s názvem Současná výstroj – výzbroj Armády České republiky.

Out Distance byl krycí název pro odbojovou operaci, kterou připravilo Ministerstvo národní obrany exilové československé vlády v Londýně na jaře 1942. Parašutistický výsadek se u Ořechova uskutečnil 28. 3. 1942. Jedním z cílů operace byla sabotáž michelské plynárny v Praze, která se ovšem nezdařila. Dále měla skupina dopravit náhradní vysílačku a kódovací klíč skupině Silver A. Po uskutečnění úkolů měli členové paravýsadku působit v odboji. Členy Out Distance byli Adolf Opálka, Karel Čurda a Ivan Kolařík.