Záměr na stavbu další mimoúrovňové křižovatky mezi dálnicí D1 a krajskou silnicí druhé třídy mezi Herolticemi a Měšínem na Jihlavsku nevyhověl požadavkům ochrany životního prostředí. „U nedalekých domů by se příliš zvýšila hladina hluku,“ vyplývá ze stanoviska Ministerstva životního prostředí.

Záměr začal před několika lety připravovat kraj Vysočina. Hlavním cílem bylo zlepšit dopravní dostupnost jihlavské průmyslové zóny a letiště. Další osud projektu je nejasný.

Situace se změnila

Podle Jana Nechvátala z krajského tiskového odboru mělo hejtmanství dle dřívějších dohod připravit dokumentaci ke křižovatce po prověrku vlivu stavby na životní prostředí. Akci pak mělo převzít státní Ředitelství silnic a dálnic, a to včetně uskutečnění projektu. „Dnes je na Ministerstvu dopravy poněkud jiná situace,“ uvedl Nechvátal.

Přednost podle něj dostala dostavba křižovatky u dálničního přivaděče v Pávově. „Toto rozhodnutí respektujeme,“ dodal. V jihlavské prů〜myslové zóně funguje řada průmyslových firem, mezi nimi i Bosch Diesel s pěti tisícovkami zaměstnanců.

Jihlava vybudovala jednostranné připojení k dálničnímu přivaděči, což stálo skoro dvě stě milionů. Kraj na to navázal stavbou 3,2 kilometru silnice od Pávovské ulice k Herolticím. Investice za 228 milionů korun byla dokončena loni. Stavbu zbývající části pávovské křižovatky k dálničnímu přivaděči slíbil při návštěvě Jihlavy bývalý ministr dopravy Vít Bárta.