„V zásahovém obleku a dýchacím přístroji vylézt na šestimetrovou věž a tam tahat nahoru po laně čtvrtmetrákové závaží a pak rychle dolů a běžet sprintem s hadicemi není žádný med,“ nechali se slyšet hasiči na startovní čáře.

Třetího ročníku soutěže v hasičském víceboji o pohár primátora a o pohár velitele Sboru dobrovolných hasičů (SDH) Jihlava Bedřichov se účastnilo bezmála 90 soutěžících většinou z kraje Vysočina.

„Hasiči si vyzkoušejí, jak jim jde plnit prvky mezinárodní soutěže Železný hasič. Soutěž začíná žebříkem a hasič vytahuje na plošinu lešení závaží na laně. Pak běží s hadicemi. Desetikilovou palicí musí ve speciálním stojanu udeřit 30krát nahoru a 30krát dolů a pak následují další lahůdky na fyzickou kondici jako čtyřicetimetrový transport 80kilové figuríny,“ přiblížil velitel jednotky SDH v Jihlavě Jiří Bláha.

Hasiči musí, chtějí–li obstát, zvyšovat kondici a odbornou způsobilost.