„Kanalizaci musíme dokončit během května. Lidé se na čističku začnou připojovat od prvního června, kdy také zahájíme zkušební provoz čistírny. To také znamená, že lidé budou muset zrušit stávající septiky a domácí čistírny odpadních vod,“ řekl stonařovský starosta František Plavec.

V těchto dnech ve Stonařově kopou nový kanalizační sběrač splaškové vody u prodejny U Mejstříků. „Kanalizace se sice kope v místech, kde jsou chodníky. Ale firma potřebuje silnici pro manipulaci se stroji,“ vysvětlil stonařovský místostarosta Ivan Šulc.

Dále se dělníci s technikou přesunou k místní základní škole. Dopravní omezení, které výkopové práce vyžadují, tak bude v městysu pokračovat během celého května.

Na čistírnu odpadních vod se budou muset připojit rodinné domy, kulturní dům i bytové domy. Stonařovská čistírna odpadních vod má kapacitu 1200 ekvivalentních obyvatel, kdy se počítá i s většími provozy – například se základní školou, kam dojíždí i děti z jiných obcí, a kulturním domem, kde se konají například prezentační akce pro sto lidí. „Fyzicky bude připojeno tisíc obyvatel,“ doplnil Plavec. Během června se k čističce musí připojit přibližně tři sta padesát stonařovských domů.

Nová kanalizace i přípojky k čističce

Ve Stonařově vybudovali 5,83 kilometrů nové kanalizace a opravili 0,73 kilometrů stávající kanalizace speciální metodou – vložkováním. Pro obyvatele městyse se musely připravit i nové přípojky k čističce.

Celkové investice se při budování čistírny odpadních vod vyšplhaly na sedmdesát devět milionů korun. Stonařov zaplatí zhruba patnáct milionů korun, zbytek pokryjí dotace ze Státního fondu životního prostředí a od Kraje Vysočina.

„Vzali jsme si pětimilionovou půjčku od Státního fondu životního prostředí a u banky máme úvěr na deset milionů. Pro obec je to značná zátěž, ročně dáme na úvěr a úroky dva miliony korun. Splatnost půjček máme rozloženou do deseti let,“ přiblížil stonařovský starosta.

Čistírna odpadních vod, kam budou svedeny veškeré odpadní vody ze Stonařova, ročně vyčistí čtyřicet sedm tun kalů. Čističku bude provozovat specializovaná firma.