Se rtutí teploměru šplhající k letním teplotám se zmocňuje obyvatel Vyskytné čiré zoufalství. Před zápachem z kalů z jatek masokombinátu, rozkládajících se za branou kompostárny v kopci nad vsí, není úniku.

„Nesnesitelný zápach je to nejhorší, co lidi trápí, ale není to jen o mračnech odporného smradu. Před třemi dny pršelo a z kompostárny voda vyplavovala špinavou řeku hnijících kalů z jatek, Bojíme se znečištění spodních vod,“ přiblížila včera Darina Čermáková ze sdružení Zvony.

Omyl v pozemcích

Kompostárnu u Vyskytné provozuje brněnská společnost Setra za neustálého porušování provozních předpisů. Dostala několik pokut v řádu statisíců korun. Pokuty neplatí, odvolává se k soudu. Nákladní vozy Setry na kompostárnu stále přivážejí hory páchnoucích kalů, které se mají promíchat se zeminou, slámou a štěpky, ovšem neděje se tak.

Samospráva Vyskytné včera informovala média, že kompostárnu provozuje Setra na jiném pozemku, než pro který byl vypracován původní posudek. „Zjistili jsme, že odbor životního prostředí magistrátu vydal před čtyřmi roky povolení provozovat kompostárnu na jiném místě, než kompostárna dnes stojí. Požádáme stavební úřad, aby případ otevřel a aby rozhodnutí zbavil platnosti. Bylo vydané na základě neplatných dokumentů,“ řekl starosta Vyskytné Petr Böhm.

Porušují zákony

„Nemůžete větrat, když jdete s dětmi ven, je to hrůza. Všichni ve Vyskytné jsou už zoufalí a hodně rozzlobení,“ připomněla Darina Čermáková. Česká inspekce životního prostředí prostřednictvím havlíčkobrodského inspektorátu navrhuje hned několik správních řízení, neboť Setra porušuje zákony na ochranu vody a ovzduší.

Vedoucí oddělení podpory zdraví krajské hygienické stanice v Jihlavě Jiří Kos potvrdil, že život místním sužuje Setra nedodržováním provozního řádu kompostárny. „Pokud se nepodaří prosadit tvrdé dodržování provozního řádu, problémy budou stále,“ shrnul Jiří Kos. Podporu Vyskytné po právní stránce v těchto dnech přislíbil krajský úřad i sdružení Arnika.