Nejlepší by bylo, kdyby v bývalé škole vznikl dům dětí a mládeže. I takové názory zaznívají mezi obyvateli Třeště na téma, jak využít budovu odborného učiliště na náměstí, která bude od prvního září prázdná.

„Kroužky domu dětí jsou nyní roztroušené po celém městě. V bývalém domě dětí zůstal už jen stolní tenis. Všechny kroužky pod jednou střechou a ještě na náměstí, to by se líbilo rodičům i dětem,“ řekla Iveta Neradná z Třeště.

Místní pamětníci navíc litují, že sto let stará budova už nebude sloužit svému účelu. „Chodila jsem tam ještě do základní školy. Když z ní udělali učiliště, pětatřicet let jsem tam učila. Je to škoda, školství v Třešti mívalo vynikající úroveň. Nejdůležitější je nenechat budovu zchátrat a pokud možno jí navrátit původní historický vzhled,“ popsala třešťská patriotka a zastupitelka Anna Fencíková.

Škola na náměstí podle ředitele Františka Pospíchala končí kvůli vysokým provozním nákladům. „Hlavním důvodem byla snaha ušetřit, úbytek žáků v tom nehraje takovou roli, protože nám jejich počet nijak drasticky neklesá. V areálu v ulici K Valše máme volné kapacity v prostorách předimenzovaného internátu, které využijeme právě pro žáky odborného učiliště,“ řekl Pospíchal.

Tento krok podle něj přinese řadu výhod. Výuka bude probíhat v jedné budově a žáci ani učitelé už nebudou muset přecházet mezi jednotlivými budovami třešťské školy. Ročně se tak ušetří 1,5 milionu korun. „Bohužel budeme muset propustit čtyři provozní zaměstnance,“ připomněl negativní stránku uzavření školy ředitel.

O starost navíc

O jednu starost navíc má po výpovědi nájemní smlouvy město Třešť, kterému historická budova na náměstí patří. „Budeme muset vyřešit, co s budovou dál. Určitě tam provedeme nějaké úpravy, protože tato dominanta náměstí není zrovna v ideálním technickém stavu,“ přiblížil třešťský starosta Vladislav Hynk. Zatím ale zároveň nechce spekulovat o dalším využití budovy.

„O tom, že tam zřídíme dům dětí, jsme také uvažovali, ale tím by se zaplnila pouze část budovy. Pokusíme se budovu prodat, nebo pronajmout,“ uvedl Hynk. Jednou z variant je také radikální řešení – bývalou školu zbourat.

Na začátku září si zastupitelé budovu projdou, aby se seznámili s jejím stavem a možnostmi jejího dalšího využití.