Městská rada tak včera využila poslední možnost regulované nájemné bez domluvy s nájemcem zvýšit.

„Končí možnost jednostranné regulace. Od roku 2013 můžeme nájemné zvýšit pouze po vzájemné dohodě. Avšak nepředpokládáme, že takových dohod bude mnoho. V podstatě jsme využili poslední možnost, jak alespoň trochu přiblížit regulované nájemné tržnímu nájemnému,“ vyjádřil se Petr Pospíchal (ČSSD), náměstek primátora, který má na starosti úsek správy realit a bytů ve vlastnictví města.

U standardních a také nestandardních bytů město využilo maximálního možného zvýšení. Ve standardních bytech budou nájemníci od Nového roku platit 73 korun za metr čtvereční. To je devatenáctiprocentní nárůst oproti roku letošnímu. V nestandardních bytech nájemníci zaplatí 66 korun za metr čtvereční. Jedná se o sedmadvacetiprocentní nárůst.

U bytů s pečovatelskou službou maximálního možného nárůstu město nevyužilo. Nájemné v těchto bytech zvýší o patnáct procent. Jeden metr čtvereční tak bude stát 65 korun.

Tržní nájemné se v Jihlavě pohybuje kolem devadesáti korun za metr čtvereční. „Regulované nájemné v Jihlavě letos v městských bytech bylo na úrovni 60 korun. Zvýšením na 73 korun se dostáváme na hladinu zhruba 82 procent tržního nájemného,“ uzavřel Pospíchal.