Škola předpokládá přijetí 55 studentů do oboru všeobecná sestra a 20 pro obor porodní asistentka. ČTK to řekla vedoucí kanceláře rektora Hana Pospíchalová.

Rozšíření dosavadní prezenční formy výuky těchto oborů o kombinované studium schválila Akreditační komise ČR koncem června. Uchazeči o studium mohou podat přihlášky do 3. srpna pro první kolo přijímacího řízení nebo do 20. srpna pro druhé kolo. Přijímací zkoušky se uskuteční 11. a 31. srpna. Podrobnosti najdou zájemci na webových stránkách školy www. vspj.cz.

VŠPJ je první veřejnou neuniverzitní vysokou školou a jedinou veřejnou vysokou školou se sídlem v kraji Vysočina. Byla zřízena v roce 2004.

V současné době škola poskytuje vzdělání v šesti bakalářských tříletých studijních oborech: finance a řízení, cestovní ruch, počítačové systémy, aplikovaná informatika, porodní asistentka a všeobecná sestra. Kromě aplikované informatiky lze všechny obory studovat nejen v prezenční, ale i v kombinované formě studia.

Na škole nyní studuje ve všech formách studia téměř 3 000 studentů.