Dva měsíce funguje unikátní oddělení paliativní péče v jihlavské nemocnici. Od té doby oddělením prošlo celkem patnáct pacientů. Paliativní péče se věnuje lidem na sklonku života. O první oddělení tohoto typu v České republice je v Jihlavě nebývalý zájem. Paliativní péče má však jasně daná kritéria, kterého pacienta může přijmout.

„O umístění na stanici paliativní péče je obrovský zájem. Usilují o něj lidé z celého kraje Vysočina. Některé z nich však není možné přijmout z důvodu nevhodné indikace,“ uvedla primářka oddělení Eva Balnerová. Ředitel jihlavské nemocnice by byl však pro, aby oddělení sloužilo širšímu okruhu pacientů. „Ano, jsme povinni plnit velmi náročná kritéria zdravotních pojišťoven. Jednáme s nimi o rozšíření indikačního spektra,“ doplnil primářku ředitel Nemocnice Jihlava Lukáš Velev.

Pacienti jsou na nové oddělení přijímáni na základě žádosti, podané na primariát oddělení dlouhodobě nemocných Nemocnice Jihlava. Pacienta je možné objednat i cestou přes obvodního lékaře, geriatrickou ambulanci jihlavské nemocnice či překladem z ostatních oddělení nemocnice či z jiného zdravotnického zařízení.

O pacienty stanice paliativní péče se stará tým složený z lékařů, sester, ošetřovatelek, rehabilitační sestry, odborných konzultantů, psychologa, sociálního pracovníka a duchovního. „Snažíme se pacientům a jejich blízkým kromě léčby zajistit maximální pohodlí a v co největší míře respektovat jejich tělesné, sociální i psychické potřeby,“ popsala přístup personálu primářka. „Naší odměnou je jejich absolutní spokojenost,“ dodala Balnerová. Podle ní pacienti i jejich příbuzní hodnotí hospitalizaci na paliativní stanici velmi kladně, zatím nebyl jediný negativní ohlas.

Nemocnice Jihlava je první nemocnicí v České republice, ve které je paliativní péče poskytována. Vyškolený personál společně s nadstandardně vybaveným zázemím zde zajišťuje důstojné prostředí pro léčbu těžce nemocných pacientů.

Ředitel jihlavské nemocnice v úterý převzal peněžní dar v hodnotě 150 tisíc korun od Nadace Komerční banky. Tyto peníze společně s dalšími 300 tisíci korun od jihlavského magistrátu pomohly k dovybavení stanice. Celková investice do rekonstrukce a vybavení dosáhla výše téměř dva miliony korun.