Nyní hejtmanství couvá, svůj návrh stahuje a od příštího školního roku na Vysočině nezanikne ani nebude sloučena žádná střední škola. „Pokud nebudou obce s návrhem kraje souhlasit, stav se až do konce roku 2012 nezmění,“ řekl Miroslav Pech z krajského odboru školství.

Budoucnost středních škol na Vysočině proto bude zřejmě řešit až nová krajská vláda, která vzejde z krajských voleb v příštím roce.

„Pro nás odklad rozhodnutí o jeden dva roky nic neznamená. Abychom mohli plánovat, potřebujeme dlouhodobější jistotu a koncepci školství,“ uvedl Stanislav Máca, ředitel Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč.

Podle něj školám uškodily informace o rušení víceletých gymnázií v menších městech. „To, že víceletá gymnázia mají smysl, ukázaly výsledky maturit. Prokázali jsme, že jsme úspěšní, a je nyní na nás, jestli získáme dostatečný počet žáků,“ konstatoval Máca.

Kraj navrhl kvůli úbytku počtu žáků sloučení zhruba poloviny jím zřizovaných středních škol, obce s tím ale v drtivé většině nesouhlasí. Návrh je nyní předmětem veřejné diskuse.

Celkový meziroční úbytek počtu žáků v krajem zřizovaných středních a vyšších odborných školách na Vysočině činí třináct set žáků, což je šest procent. Podle vedení kraje je možné ponechat školy „přirozenému“ vývoji, jinou možností je některé školy sloučit. Koncepce kraje navrhuje sloučení zhruba poloviny středních škol. „Týkalo by se to čtyřiadvaceti ze sedmačtyřiceti středních škol,“ řekl Pech.

ZUZANA MUSILOVÁ + ČTK