Navrácení Přemyslovského kříže do Jihlavy je pohřbeno. Gotická plastika ukřižovaného Krista, která je evidována na Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, zůstane součástí expozice v Obrazárně Strahovského kláštera v Praze. V Jihlavě by se však mohly objevit jeho kopie.

„Originál zůstane v klášteře. V Jihlavě nejsou vhodné klimatické podmínky. Asi dva roky jsme prováděli potřebná měření. Dopadla záporně,“ vysvětlil Libor Šturc, kurátora uměleckých sbírek a fondů z Obrazárny Strahovského kláštera.

Pokud však Královská kanonie premonstrátů na Strahově, která kříž vlastní, sežene peníze, mohli by se v krajském městě objevit kopie vzácného kříže. Vyhotovení kopie však stojí kolem tří set tisíc korun. „Chtěli bychom udělat repliky. Začínáme shánět peníze a pokud budeme úspěšní, není problém do čtvrt roku repliky v Jihlavě umístit,“ dodal Šturc.

Podle legendy byl Přemyslovský kříž věnován do Jihlavy přímo Přemyslem Otokarem II. Podle historiků pochází ze začátku čtrnáctého století. Krucifix se do Jihlavy dostal ve 14. století z Německa, z dominikánského kostela nakonec doputoval do jezuitského kostela sv. Ignáce z Loyoly, kde pobýval až do roku 1994. Poté byl převezen do Prahy a nákladně restaurován. Svou historickou a uměleckou hodnotou se řadí mezi nejvýznamnější díla ze skupiny bolestných krucifixů v Evropě. „Kříž byl umístěn v kostele sv. Ignáce v levé boční kapli hned u vchodu,“ zavzpomínal Ivan Božik, farář z Římskokatolické farnosti u kostela sv. Jakuba. Kříž měl v minulosti viset také v nyní nově zrekonstruovaném jihlavském kostele Povýšení sv. Kříže. Kam se v Jihlavě umístí repliky krucifixu, však není jasné. „Během dob minulých ho prolezli červotoči, byl ve velmi špatném stavu. Restaurováním došlo k jeho záchraně. Myslím, že klášter se snaží kříž spravovat velmi zodpovědně, a proto by měl zůstat tam. Pokud jde o kopie, bylo by dobré, kdy
by se umístily do kostela sv. Ignáce a sv. Jakuba,“ myslí si Božik.

Architekt Martin Laštovička však počítal s tím, že kříž by se mohl umístit i do kostela sv. Kříže, na oltáři pro něj přichystal i čestné místo. Tam se však krucifix zřejmě nedostane. „Myslím, že kříž byl tvořen proto, aby byl umístěn v kostele, v prostoru, který slouží k setkávání lidí, kteří tady chtějí prožívat část své víry. Tedy v kostele, který kostelem je. Jsem spíše toho názoru, že by měl být u svatého Jakuba,“ uzavřel farář.