Na samý vrchol se dostala Vysočina ve sběru elektrozařízení za první pololetí tohoto roku. Občan z Vysočiny totiž průměrně za první polovinu tohoto roku vytřídil 1,03 kilogramu elektrozařízení, což je nejvíc v republice.

S průměrem 0,98 kilogramu na osobu si druhé místo drží Zlínský kraj. Celkem se v kraji za první pololetí tohoto roku vybralo přes 530 tun vysloužilých elektrozařízení.

V kraji se navíc výborně uchytily také červené kontejnery na elektrozařízení. Lidé do nich dosud odevzdali k recyklaci přes 25 tun elektroodpadu, z toho 3,9 tuny v Jihlavě. V současné době je v kraji rozmístěno 128 červených kontejnerů.

„Kontejnery pokládáme za velký přínos pro jednotlivé obce, města i celý kraj. Jsou zajímavým doplněním aktivit kraje, zaměřených na podporu a rozšiřování služeb v oblasti recyklace elektroodpadu a přibližování třídění k občanům,“ vyjádřil se radní Kraje Vysočina Zdeněk Ryšavý.

V kraji se však stále vyskytuje zhruba dvacet procent lidí, kteří odpad vůbec netřídí. „Je třeba třídění odpadů dostat do povědomí lidí hned v mládí. Sám to dobře znám z rodiny, kde se prarodičům těžko vysvětluje, proč odpad třídit. Doufejme, že až dojde k výměně generací, s tříděním to bude ještě lepší,“ myslí si Ryšavý.

Do červeného kontejneru patří baterie a drobná elektrozařízení, jako jsou například kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a elektronické hračky. Naopak není určen pro sběr televizorů, počítačových monitorů, zářivek a dalšího. V kraji obyvatelé najdou také e–domky a klecové kontejnery.