Zatopeným sklepům, podemletým chodníkům a nepříjemným bahenním nánosům po stále častějších bleskových povodních chtějí učinit přítrž hned v několika obcích na Jihlavsku. Na problematických místech, která nevydrží nápor přívalových dešťů, plánují vystavět protipovodňové poldry. Na opatření za desítky milionů korun chtějí získat dotace z Evropské unie.

„Blesková povodeň před více než měsícem zaplavila téměř celou náves, řadu sklepů a dostala se i do kulturního domu. V té chvíli jsme začali řešit, co se s tím dá dělat,” vyjmenoval nedávné potíže v Hodicích starosta Josef Bakaj. Podobnou situaci v obci totiž zažil už před deseti lety, kdy se stejně jako letos vylil rybník nad lokalitou Otavnice.

„Problém nastává v údolí nad návsí na horním toku hodického potoka, kde je rybník. Po konzultaci s odborníkem nám bylo doporučeno, abychom zvýšili hráz rybníka a udělali u něj suchý poldr, který přebytečnou vodu zachytí a nepustí ji dále,” vysvětlil starosta Bakaj. Přebytečnou vodu by poldr začal upouštět až poté, co by se snížil průtok v potoce.

Obec na svém posledním zastupitelstvu odsouhlasila přípravu projektu na vybudování protipovodňového opatření v podobě poldru u problematického rybníka. „Jsme na začátku, nejdříve musíme zjistit, zda je projekt reálný, a pak bychom si zažádali o dotaci,” uzavřel starosta Josef Bakaj.

O kus dál v řešení problémů s velkou vodou jsou v Kamenici. Tam jim před dvěma lety prudké lijáky zatopily místní komunikaci a několik sklepů v lokalitě směrem na Radošov, kde se právě staví nové rodinné domy.