Další stavba PSJ v areálu jihlavské zoo byla dokončena. Včera totiž proběhla kolaudace Centra environmentální výchovy. Do něj se první návštěvníci podívají 11. listopadu. Proto se sluší vyzpovídat autora tohoto díla, architekta Jaroslava Huňáčka z ateliéru Fortis.

Jak jste spokojen s výslednou podobou Centra environmentální výchovy?

Jsem s ní rozhodně spokojen. Tým řemeslně zručných a zkušených stavbařů firmy PSJ pod vedením projektové manažerky Jaroslavy Fajmonové a stavbyvedoucího Jaroslava Tykala opět potvrdil svoji invenci a schopnost pružně reagovat. Velmi atypickou stavbu, vyžadující maximální pozornost každičkému detailu, totiž opravdu provedli přesně podle mých představ.

Co vám při prohlídce tohoto unikátního objektu dělá největší radost?

Myslím si, že se nové vzdělávací centrum podařilo jako architektonický celek. Nechci ho hodnotit dle jednotlivých částí či úseků. Na svých stavbách nic neponechávám náhodě a bez ohledu na čas se jim vždy snažím být nablízku. I proto jsem byl zejména v posledních třech měsících na této stavbě takřka denně osobně přítomen. Měl jsem tak možnost podobu objektu průběžně upřesňovat a korigovat. Z výsledného díla mám dobrý pocit. Tuto stavbu vnímám jako poctu nejstaršímu stavebnímu umění, neboť obsahuje množství základních stavebních prvků z období pozdního neolitu (výraz, který je složený z řeckého neos = nový a lithos = kámen), jejichž jediným společným znakem jsou právě stavby z převážně velikých kamenných kvádrů a bloků (megality, respektive megalitické stavby). Z mého filozofického pohledu bych rád dodal, že kámen, ať je již opracován, nebo nikoli, souvisí s počátkem lidské existence. Doba kamenná je nejdelší a možná i nejdůležitější etapou v proměnách dějin člověka a právě archetypy doby kamenné v nás neustále přežívají. Právě v této době se utvářely základy našeho vědomí, které je spojené s vývojem našich dovedností. Kámen se definování brání svou nadčasovou netečností, svou dokonalostí a krásou. Je základním stavebním materiálem a člověk ho kdysi přijal jako dar.

Lze porovnat vaše dosavadní počiny v ZOO Jihlava s tímto novým přírůstkem?

Každá z těchto staveb je samostatným a jedinečným dílem. Vzájemné srovnání je velmi komplikované. Přesto lze konstatovat, že Centrum environmentální výchovy bylo po stavební stránce největším oříškem. Ten spočíval zejména ve faktu, že dílo mělo působit nenápadným dojmem, a tak se větší část prací odehrávala pod úrovní země. A to v mnoha ohledech není vůbec jednoduché.

MIROSLAV FUKS