Dolnorakouská zemská výstava a doprovodný marketingový projekt Newmarkets na přilákání turistů do třech regionů přeshraniční spolupráce přinesly pouze částečné uspokojení. Dolnímu Rakousku a Jihomoravskému kraji počet zahraničních turistů od roku 2009 potěšeně stoupá.

Kraj Vysočina se zatím pozitivními výsledky chlubit nemůže. „Bohužel se zájem rakouských návštěvníků o náš kraj zatím nijak výrazně neprojevil. Stále na Vysočinu ročně přijíždí kolem tří tisícovek turistů z Rakouska,“ vypočítal Tomáš Čihák, ředitel Vysočina Tourism, která je partnerem přeshraniční spolupráce za Kraj Vysočina.

Centrála cestovního ruchu jižní Moravy naopak zaznamenala mezi lety 2009 a 2010 o patnáct procent rakouských turistů více a centrála cestovního ruchu Dolního Rakouska evidovala mezi uvedenými lety až desetiprocentní přírůstek návštěvníků z České republiky.

Podle Čiháka se ale propagační aktivity tříletého projektu projeví až se zpožděním.

„Předpokládáme, že se výsledky začnou ukazovat až v příštích letech. Marketingové aktivity teprve dobíhají,“ doplnil Čihák.

Radní Kraje Vysočina pro oblast cestovního ruchu a kultury Tomáš Škaryd také věří, že propagační aktivity budou pro turistický ruch přínosem. Zároveň však upozornil, že pouze marketing kraji nepomůže. Do aktivní podpory cestovního ruchu se budou muset zapojit také podnikatelské subjekty, které poskytují návštěvníkům ubytovací a restaurační služby a různé pobytové programy. „Pořád ještě nedokážeme uspokojit potřeby návštěvníků ze vzdálenějších destinací. Proto je potřeba přesvědčit podnikatele, aby nabízeli turistům zajímavosti a zatraktivnili své služby,“ vysvětlil Tomáš Škaryd.

Účastníci závěrečné konference tříletého projektu Newmarkets a zástupci všech tří regionů se shodli, že je dnes potřeba návštěvníkům nabízet rozmanité spektrum doprovodných aktivit.

„Na suchou výstavu nikdo nepřijde. Připravili jsme proto na čtyřech zámcích na Vysočině divadelní kostýmované prohlídky, o které byl enormní zájem,“ podotkl Čihák.

Kraj Vysočina pro podnikatele na jaře vypsal grantový program na rozvoj právě zážitkové turistiky. „Mohli si žádat například o věci do lanového centra, o nákup koloběžek nebo raftů, tak, aby návštěvníkům nabídli něco mimořádného,“ dodal Škaryd.