Tradičně ho budou doprovázet zbrojnoši a postavy symbolizující konec hospodářského roku.

Před samotným průvodem si Jihlavští budou moci poslechnout koncert skupiny Plamínek na Masarykově náměstí od půl páté.

Do průvodu se kromě jihlavských obyvatel přidají i selky s pečenými husami a děvečky s martinskými rohlíčky, které jsou symbolem poděkování za úrodu. Chybět nebudou ani všudypřítomné čokoládové zlaťáky, které jsou symboly připomínající štědrost a obdarování, jež jsou vlastnostmi svatého Martina a každoročně si je připomíná celá Evropa.

Po příchodu na Masarykovo náměstí procesí uvidí i světlo, letos opět v podobě komponovaného ohňostroje, který pro Jihlavany připravil tuzemský přední ohňostrůjce Ivan Martinek.

Oslavy svatého Martina bývají často spojovány se světlem, například lampiónovými průvody a martinské světlo by mělo prozářit lidské duše ve smutném čase mezi svatodušními svátky a adventem.

Světelnou show bude na náměstí doprovázet i improvizovaná akce studentů Atelieru performance z brněnské Fakulty výtvarných umění. Skupina performerů bude reflektovat prostor, atmosféru a symboliku svatomartinského svátku.

Do Třeště dorazí svatý Martin s dvoudenním zpožděním, i sem bude chtít v neděli přivézt s tradicí také pohodu a pobavení.

„Světec v sedle bělky Báry se svou družinou absolvuje po čtvrté hodině cestu od fary svého svatomartinského kostela na náměstí T. G. Masaryka. Historický průvod dojde se soumrakem na náměstí, kde se svatý Martin podělí se žebrákem o svůj plášť a následně rozháže zlaťáky a rozdá perníkové podkovičky,“ uvedla Michaela Marešová z třešťské radnice. Celá neděle se v Třešti ponese ve znamení pouťového veselí.