Digitální vysílač malého výkonu (vedle označení opakovač se pro tyto vysílače používá také označení dokrývač) pro Brtnici byl spuštěn v souvislosti s revizí dostupnosti digitálního signálu v lokalitách, kde Český telekomunikační úřad prokázal nedostatečnou intenzitu nebo kvalitu signálu z některého z šestadvaceti digitálních vysílačů velkého výkonu.

Digitální vysílání veřejné služby bylo pro Vysočinu spuštěno v červnu 2009 na vysílači Javořice. Síť postupně posílily digitální opakovače pro Havlíčkův Brod a Třebíč. Před sedmi týdny byl spuštěn dokrývač Vadín u Okrouhlice na Havlíčkobrodsku.